Gå til sidens hovedinnhold

19 nye korona-tilfeller siste døgn. Men i dag starter vaksinasjonen – Slik er prioriteringen:

19 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 14 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Smitteveien er ukjent for én person, mens fire har fått påvist koronasmitte etter hjemkomst fra reise i utlandet.

Blant de 19 som nå har fått påvist koronasmitte er fire personer ved Fjell bo- og servicesenter. To av dem er beboere ved sykehjemmet, mens de to andre er ansatte.

Ved Drammen helsehus har én ansatt testet positivt. Én pasient er definert som nærkontakt og settes i karantene. Ingen ansatte regnes som nærkontakter av den smittede medarbeideren.

Ikke overrasket

19 nye smittetilfeller er like mange som forrige onsdag, og vi må tilbake til 10. desember for å finne et høyere tall på rapporterte smittetilfeller pr. dag. Ifølge smittevernoverlege Einar Sagberg er det ikke overraskende at det kommer høyere tall denne uka.

- Det er nå vi ser om sosiale sammenkomster gjennom jula har ført til økt smittespredning eller ikke. Vi har også oppfordret folk med luftveissymptomer om å teste seg før de går tilbake på jobb og møter kolleger. Vi har hatt et relativt høyt testtall forrige døgn, og med flere tester vil normalt også flere få påvist koronasmitte. Vi ønsker selvfølgelig minst mulig smitte i samfunnet, men samtidig vet vi at det er smitte i omløp. Da er det bra at mange tester seg, sånn at vi får avdekket smittetilfellene. Så vi oppfordrer fortsatt alle som har luftveissymptomer, til å teste seg, sier Sagberg i en pressemelding.

I løpet av de siste 14 dagene er det blitt påvist 183 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er på nivå med det som de siste dagene har vært det rapporterte tallet for smittetilfeller de siste to ukene.

- Selv om smittetrykket de siste 14 dagene har ligget relativt stabilt en stund, er vi ekstra årvåkne når vi nærmer oss 20 smittetilfeller om dagen igjen. Dette vurderes som for høyt, og vil over tid kunne føre til mange nye personer med alvorlige sykdomsforløp og i en del tilfeller også dødsfall. Derfor er det viktig at vi fortsatt forholder oss til smittevernreglene og følger dem nøye, sier smittevernoverlegen.

Starter vaksinasjonen i dag

I dag mottar Drammen kommune de første vaksinedosene, og vaksineringen mot koronaviruset starter i løpet av formiddagen. De første som skal vaksineres er beboerne på sykehjemmene. Når de er vaksinert, åpnes det for vaksinering av andre prioriterte grupper i befolkningen.

Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har nasjonale myndigheter besluttet at befolkningen skal prioriteres slik når det gjelder koronavaksineringen:

 • Beboere på sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 • Innbyggere som er 85 år og eldre, samt utvalgte helsepersonellgrupper
 • Innbyggere mellom 75 og 84 år.
 • Innbyggere mellom 65 og 74 år og personer mellom 18 og 64 år med følgende sykdommer/tilstand:
  Organtransplantasjon
  Immunsvikt
  Hematologisk kreftsykdom i løpet av siste fem år
  Annen aktiv kreftsykdom eller pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Innbyggere mellom 55 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:
  Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
  Diabetes
  Kronisk lungesykdom
  Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
  Demens
  Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  Hjerneslag
  Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
 • Innbyggere mellom 45 og 54 år med de samme sykdommer/tilstander som listet opp i pkt. 5.
 • Innbyggere mellom 18 og 44 år med de samme sykdommer/tilstander som listet opp i pkt. 5.
 • Innbyggere mellom 55 og 64 år.
 • Innbyggere mellom 45 og 54 år.

Drammen kommune gjør oppmerksom på at vaksinekriteriene kan endres på kort varsel, og oppdatert listen over hvilke grupper i befolkningen som skal prioriteres for vaksine, finnes på Folkehelseinstituttets vaksinasjonssider.

De prioriterte målgruppene blir kontaktet av Drammen kommune med informasjon om vaksine. Det er sendt ut brev til alle innbyggere over 65 år med informasjon om vaksinetilbudet. I tillegg kommer det mer detaljert informasjon om hvordan man melder interesse for vaksinering og når og hvor den gjennomføres når dato for vaksinering nærmer seg.

Vaksinen er gratis for innbyggerne. Det er ikke mulig å betale for å bli prioriterte tidligere i vaksinasjonsrekkefølgen.

Siden begynnelsen av mars har 2087 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 39 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Kommentarer til denne saken