Gå til sidens hovedinnhold

21 nye korona-tilfeller

21 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for 16 av dem, mens den foreløpig er ukjent for de fem øvrige.

Av kommunale virksomheter er Nattjenesten berørt ved at en ansatt har fått påvist smitte. Både brukere og ansatte settes i karantene.

- Smittetallet som rapporteres i dag, er det nest laveste som er registrert i løpet av ett døgn, siden smitten steg kraftig for nøyaktig fire uker siden. I løpet av noen dager ser vi om smittetrykket reelt sett er på vei nedover, eller om det stiger igjen som følge av påskeferien, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune i en pressemelding.

Selv om dagens smittetall er det nest laveste på fire uker, ligger det fortsatt altfor høyt, skriver kommunen i pressemeldingen.

1. desember ble det rapportert om 24 nye smittetilfeller, men etter denne datoen og fram til 8. mars, som var den første dagen med kraftig økning i smittetallet igjen, var det ingen dager med mer enn 21 smittetilfeller.

- Fram til smitteøkningen for fire uker siden gikk vi altså over tre måneder uten en eneste dag med mer enn 21 smittetilfeller. Vi må ikke la oss lure av de høye smittetallene vi har hatt de siste ukene, til å tro at vi har lave smittetall nå. 21 tilfeller i løpet av ett døgn er fortsatt for høyt, og et slikt gjennomsnitt innebærer nærmere 300 smittetilfeller i løpet av en 14-dagersperiode. Det er ingen tvil om at vi fortsatt har en stor jobb foran oss for å redusere smittetrykket i Drammen kommune betydelig, sier kommuneoverlegen.

Færre har testet seg

I påskeuka var antallet gjennomførte tester ved teststasjonen på Sundland og den mobile teststasjonen omtrent halvert sammenlignet med den siste uka før påsken. Ut fra antallet tester som er gjennomført, er det et relativt høyt antall som har fått påvist koronasmitte.

Dette bekrefter at det er en god del smitte ute i samfunnet fortsatt, og når det er færre som tester seg, øker også risikoen for at en del smittetilfeller ikke fanges opp. Det knytter seg derfor en nokså stor usikkerhet til om de siste dagenes smittetall gir et reelt bilde av det nåværende smittetrykket. De kommende dagene vil vise om smitten faktisk er på vei ned eller om smittetallene har vært lave som følge av at færre tester seg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 457 nye smittetilfeller. I går var det tilsvarende tallet 532. Årsaken til den store endringen er smittetallet som ble rapportert for 15 dager siden. 23. mars ble det rapportert om 96 nye smittetilfeller. Dette tallet er ikke lenger med i tallene for den foregående 14-dagersperioden, og derfor blir endringen såpass stor.

Med såpass mye smitte som det er rundt omkring i kommunen, oppfordrer kommuneoverlegen alle til å være ekstra påpasselige og forsiktige også i den kommende tiden. Regjeringen har videreført de nasjonale anbefalingene og reglene fram til og med onsdag 14. april.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3617 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Kommentarer til denne saken