28 nye koronatilfeller - Nå skal kriseledelsen møtes

DEL

28 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Dette er det høyeste antallet nye smittetilfeller i løpet av ett døgn siden koronapandemien rammet Drammen kommune i mars.

– Vi har sett en dramatisk utvikling i smittetallene de siste dagene. Etter en lang periode i sommer uten påvist smitte, var vi forberedt på at det ville bli registrert nye smittetilfeller utover høsten. Det har vi også sett, men tallene har vært forholdsvis lave med noen få tilfeller pr. dag. Men fra sist helg har vi sett et trendskifte med åtte nye rapporterte tilfeller både lørdag, søndag og mandag og elleve tilfeller tirsdag og onsdag. Og så har vi altså fått rapportert 28 tilfeller det siste døgnet, og denne utviklingen bekymrer oss, sier rådmann Elisabeth Enger i en pressemelding.

Kommunens smittevernråd har møte i dag og kommer med sine anbefalinger til nye lokale tiltak for å håndtere koronapandemien. Etter møtet i smittevernrådet er det kriseledelsen som skal møtes. Der blir det besluttet hvilke anbefalinger og tiltak som skal iverksettes.

Disse anbefalingene og tiltakene presenteres klokken 1600 på en pressekonferanse hvor ordfører Monica Myrvold Berg, rådmann Elisabeth Enger og kommuneoverlege John David Johannessen deltar. Pressekonferansen sendes direkte på Drammen kommunes nettside og Facebook-side.

Flere skoleelever i karantene

Av de 28 personene som nå har fått påvist koronasmitte, er det 21 som er kjente nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Fire har fått påvist smitte etter reise i utlandet og har sittet i innreisekarantene etter hjemkomst til Norge. For de tre siste er det ikke fastslått noen sikker smittevei, og smittesporing pågår fortsatt.

Blant de 28 som nå har fått påvist koronasmitte er det to skoleelever ved Aronsløkka skole og Fjell skole. Ved Aronsløkka skole settes 17 elever og fire ansatte i karantene som følge av påvist koronasmitte. Ved Fjell skole er det 75 elever og 11 ansatte som må i karantene. Det er imidlertid ikke endelig avklart om alle de 75 elevene og de 11 ansatte ved Fjell skole er reelle nærkontakter av den smittede eleven.

– Eleven som er smittet ved Aronsløkka skole, går på 2. trinnet. Alle elevene i samme klasse som denne eleven, settes i karantene. Vi har gode rutiner for å holde klassene atskilt, så øvrige elever på trinnet og på skolen for øvrig har ikke vært i nærkontakt med eleven, så de kan fortsette skolehverdagen som normalt, sier rektor Lars Christian Gjøsæther ved Aronsløkka skole.

Ved Fjell skole er det en elev på 6. trinnet som er smittet.

– Elevene på 6. trinnet har noe undervisning på tvers av klassene, og vi har foreløpig ikke rukket å kartlegge hvilke elever som er nærkontakter av den smittede eleven. Dette får vi klarlagt først i løpet av torsdagen. Derfor har vi foreløpig satt hele trinnet i karantene, men de elevene som viser seg å ikke være nærkontakter, får komme tilbake på skolen så fort som mulig, sier rektor Arnstein Larsen ved Fjell skole.

Elevene som settes i karantene ved begge de to skolene hvor det nå er påvist smitte, får tilbud om hjemmeundervisning de neste ti dagene.

Foresatte til elevene som blir satt i karantene ved de to skolene, blir kontaktet via SMS og e-post med beskjed om at det er oppdaget koronasmitte i klassen og at deres barn må i karantene.

Foresatte til resten av elevene på Aronsløkka og Fjell skoler blir orientert om at det er påvist koronasmitte ved skolen, men at deres barn ikke regnes som nærkontakt og skal møte på skolen som vanlig. Alle foresatte blir imidlertid oppfordret til å følge ekstra godt med den nærmeste tiden og se om barnet deres utvikler luftveissymptomer som bør gi grunnlag for testing av koronasmitte.

Siden begynnelsen av mars har 433 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken