57 søkte på lærerjobber ved ungdomsskolen – Se lista her: – Er en del som ønsker seg hit

Rektor Kirsten Johnsrud forteller at det vil bli «masse jobb» å finne de riktige personene til de 2,5 stillingene som skal besettes.