Gå til sidens hovedinnhold

Aldri har det vært flere smittede på ett døgn i kommunen

96 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 70 tilfeller kan spores til kjent smittevei innenlands, mens smitteveien foreløpig er ukjent for tolv personer. Tre har fått påvist smitte etter reise i utlandet, mens smittesporingen ikke er avsluttet for de siste elleve personene.

Det er aldri tidligere under pandemien registrert så mange som 96 nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av ett døgn. Smittetrykket de siste to ukene har vært høyere enn på ganske lenge, men det er for tidlig å si noe sikkert om dagens smittetall indikerer en ytterligere økning i smittetrykket.

- Det er ingen tvil om at 96 tilfeller på én dag er et svært høyt tall. Men vi varslet i gårsdagens smittestatus at prøver tatt i helgen ikke var analysert og klart. Derfor måtte vi være forberedt på at vi kunne få høye smittetall de nærmeste dagene. Det har vi fått, og vi kan ikke utelukke at det blir et høyt tall som rapporteres også i morgen. Utover i uka har vi et bedre grunnlag for å vurdere om dette er en opphopning av smittetilfeller eller om det er et uttrykk for en reell økning i smittetrykket, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Kan være opphopning

Både smittevernoverlegen og kommuneoverlege John David Johannessen har gjennom hele pandemien understreket at smittetilfeller for enkeltdager ikke sier noe sikkert om smittetrykket. De siste par ukene har det gjennomsnittlige smittetallet pr. dag ligger i overkant av 40. Men med dagens høye antall stiger også gjennomsnittstallet. I løpet av den siste uke er det nå i gjennomsnitt påvist i overkant av 51 tilfeller pr. dag.

- Derfor må vi nok være forberedt på at dagens smittetall egentlig er både en opphopning og et signal om en viss økning i smittetrykket, sier Sagberg.

Noen av smittetilfellene som rapporteres i dag, berører skoler og barnehager. Ettersom smittesporingen ikke er fullført, er det foreløpig for tidlig å si noe endelig om hvor mange av tilfellene som får konsekvenser for barn og voksne. En del av smittetilfellene får ingen konsekvenser ettersom klassene er i karantene allerede, mens andre kan få betydning for elever og lærere. De som settes i karantene som følge av påviste smittetilfeller, får beskjed om dette direkte fra barnehagen eller skolen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 630 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er det femte høyeste tallet for en toukersperiode som er registrert. Kun dagene fra 16. til 19. november, da toppen i den forrige bølgen ble nådd, har flere registrerte tilfeller i den foregående 14-dagersperioden. Den siste uka er det 360 nye tilfeller som er registrert. Dette er det tredje høyeste tallet i løpet av en sjudagersperiode.

– All grunn til å være ytterst forsiktige

Ordfører Monica Myrvold Berg er bekymret for de høye smittetallene vi ser i Drammen kommune for tiden.

- Uansett om dagens rapporterte smittetall er en opphopning eller ikke, så er det veldig mye smitte ute i drammenssamfunnet for tiden. Det er all grunn for hver og én av oss til å være ytterst forsiktige og ta alle forholdsregler vi kan ta, sier ordføreren som har en klar oppfordring til alle kommunens innbyggere:

- Har du en nabo eller noen bekjente som ikke er klar over de viktigste reglene og anbefalingene som gjelder for å bekjempe pandemien? Da ber jeg om at du bidra til at de forstår hvorfor det er så viktig at vi alle holder god avstand til hverandre, at vi nå begrenser sosial omgang med hverandre så mye som mulig og at vi unngår besøk i hjemmene. Det er den beste måten du kan ta vare på både deg selv og dem når det er så mye smitte rundt oss. Nå trenger vi at hver eneste innbygger i kommunen bidrar til å begrense smittespredningen så fort som overhodet mulig.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3160 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Kommentarer til denne saken