Det skriver Amedia i en pressemelding. Svelviksposten.no er en av avisene som alle skoleelever nå får gratis tilgang til.

– Amedias aviser følger beslutningsprosesser, kaster lys over viktige saker og skaper levende lokal debatt, som samlet bygger lokaldemokratiet sterkere. Nå gir vi alle elever muligheten til å følge den intensive lokale valgkampen og de lokale politiske prosessene slik at de bedre kan forstå hvordan lokaldemokratiet fungerer, og bli klokere på hva som står på spill i et lokalvalg, sier Marte Ingul, konserndirektør for samfunns- og myndighetskontakt i Amedia.

Ingul understreker at Amedia har bidratt med lignende initiativ for elever i flere år, blant annet i forbindelse med den årlige nasjonale «Avisuken».

– I forbindelse med årets lokalvalg har vi valgt å utvide dette tilbudet, og gi elevene gratis tilgang til lokale redaktørstyrte nyheter fra 28. august til 22. september. Vår ambisjon er å bidra med økt demokratiforståelse og bedre innsikt i redaktørstyrte mediers rolle, i kakofonien av en stadig større strøm av uredigert innhold som barn og unge eksponeres for, sier Ingul.

Elevene får tilgang til sin lokalavis gjennom sin elevpålogging via undervisningsressursen Dittvalg2023.no.

Nyheter fra sine lokalsamfunn

Amedia er eier og utgiver av mer enn 100 avistitler, og samtlige vil være tilgjengelige for skoleelevene gjennom Feide-innlogging i Dittvalg2023.no.

– Å informere og engasjere yngre generasjoner om viktige samfunnsspørsmål slik at de kan ta bedre informerte valg når de blir stemmeberettiget, er en del av Amedias samfunnsoppdrag. Derfor sørger vi blant annet for at alle barn og unge får tilgang til den viktige journalistikken fra sine lokalsamfunn i forbindelse med årets lokalvalg, sier Ingul.

Ingul peker på at norske redaktørstyrte medier i økende grad utfordres av konkurransen fra globale teknologigiganter om yngre generasjoners oppmerksomhet, og at sosiale medier er den viktigste nyhetskilden for stadig flere unge.

– Stadig raskere endringene i folks medievaner kombinert med stadig større forskjeller i mediebruk mellom generasjonene, utfordrer den unike rollen til redaktørstyrte medier i folks liv og i demokratiet. Derfor jobber Amedia sammen med våre aviser med å styrke vår relasjon til yngre generasjoner, slik at vi bevarer vårt viktige samfunnsoppdrag i fremtiden, avslutter Ingul.

Undervisningsressursen Dittvalg2023.no er utviklet av Mediekompasset (MBL) og TV2 Skole.