Anonymt tips kunne satt stopper for sankthans-bålet: – Skal inspisere nøyere

Et anonymt tips fører til at et alternativt bål nå settes opp på Batteriøya.