(Drammens Tidende) Bakgrunnen for endringen er at kommunenes testkapasitet er sterkt presset etter den voldsomme smittebølgen som nå er forårsaket av omikron.

– Vi ba Helsedirektoratet og Folkehelseinsitituttet om en vurdering av testsystemet 20. januar, med frist i dag 21. januar. Ut fra svaret er det klart at vi nå kan åpne for at de som har fått tre vaksinedoser, eller har fått to doser og gjennomgått infeksjon siste tre måneder, ikke trenger å ta en bekreftende PCR-test. På bakgrunn av besvarelsen fra etatene har jeg gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å ha snarlig dialog med kommunene og oppdatere anbefalingene om hvem som skal tilbys bekreftende pcr-tester, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Nesten 2,5 millioner nordmenn har tatt tredje dose, og denne endringen vil da avlaste kommunene som nå har voldsomt trykk på sine teststasjoner.

Regjeringen opplyser at det samtidig er ønskelig at de som tester positivt på selvtest, skal benytte de kommunale løsningene for registrering av selvtester.

enne egenregisteringen er viktig for at helsemyndighetene skal kunne fortsette å overvåke smittesituasjonen. Så langt har 132 kommuner en slik løsning, som omfatter til sammen 4 millioner innbyggere. I løpet av kort tid vil KS tilby en tilsvarende løsning for de kommunene som ikke har det, og Helsedirektoratet har fått i oppgave å følge opp dette, skriver regjeringen i pressemeldingen.