Gå til sidens hovedinnhold

Berger barnehage, nei vi har ikke glemt dere!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Onsdag 21.04 vedtok politikerne i hovedutvalg for Oppvekst og utdanning i Drammen at vi vil ha en orientering om konsekvensene av en mulig gjenåpning av Berger skole i Svelvik – og hvordan dette kan ses i sammenheng med bolig- og næringsutvikling for Bergersamfunnet og Svelvik som helhet.

Berger skole ble lagt ned i 2014. I dag er bygget i bruk av Berger barnehage samt en kommunal virksomhet, to private aktører og en kunstner.

Vi er glade for at bygget er i bruk, siden det er i svært god stand.

Les også

Kjære politikere, har dere glemt oss?

Vi unner imidlertid ikke barnehagen den eventuelle usikkerheten de opplever i forbindelse med det vi har bedt om, og det er heller ikke hensikten at de skal berøres.

Det vi nå har bedt om er en orientering om de økonomiske konsekvensene ved en eventuell gjenåpning av skolen. Denne orienteringen vil også belyse konsekvenser for barnehagen og de andre som i dag er der.

Dersom elevgrunnlaget for gjenåpning av skolen oppstår i fremtiden, kan en aktuell løsning være sambruk mellom 1.-4. klasse barneskole og barnehage.

Utviklingen av Bergersamfunnet er et politisk fokus i Drammen kommune.

Det er et flott sted å bo og vokse opp, men mangler i dag viktige funksjoner slik som en barneskole, arbeidsplasser, og delvis et boligtilbud som svarer ut hele markedets behov.

Les også

Det eneste riktige er å se på om skolene kan gjenåpnes

På den annen side har området mange gode funksjoner, slik som barnehagen, Fossekleiva kultursenter, bademuligheter og mye mer. Dette skal vi hegne om, bevare og utvikle. Vi heier også på nye alternativer, slik som det private initiativet i Gamle Berger Fabrikker som Svelviksposten skrev om nylig.

Men jo flere som flytter fra Berger, desto dårligere blir grunnlaget for å opprettholde skole- og barnehageplasser. Gjenåpning av skolen med dagens elevgrunnlag kan bli utfordrende.

Vi trenger derfor å se på konsekvenser for gjenåpning av Berger skole i et langsiktig perspektiv, hvor nettopp bolig-, nærings- og stedsutvikling er sentrale faktorer.

Derfor ønsker vi en helhetlig gjennomgang av hva som er dagens status, og hva som er viktige mekanismer for at dette grunnlaget eventuelt skal oppstå.

Vi er optimistiske til fremtiden for Berger og vil finne ut hva vi kan gjøre for å bidra til at denne delen av kommunen får en lysende fremtid.

Les også

Nå skal de se hva det vil koste å gjenåpne de nedlagte skolene: – En hjertesak for meg

Les også

Bygget er slitent og har stått tomt i mange år. Dette sier eieren om framtida

Kommentarer til denne saken