Svært spesielt at en så omfattende oppgradering av Bokerøyveien starter før saken om industriområdet er behandlet

FEIL REKKEFØLGE: Gro Nebell Aronsen, Miljøpartiet De Grønne Drammen, Nedre Eiker og Svelvik mener en storstilt utbygging av Bokerøyveien bør ventes med til etter at det er vedtatt i hvor stor eller liten grad industriområdet skal utbygges.

FEIL REKKEFØLGE: Gro Nebell Aronsen, Miljøpartiet De Grønne Drammen, Nedre Eiker og Svelvik mener en storstilt utbygging av Bokerøyveien bør ventes med til etter at det er vedtatt i hvor stor eller liten grad industriområdet skal utbygges. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Bokerøyveien er i en særdeles dårlig forfatning, det har vi visst lenge. Men at oppgradering av veien med 5,9 millioner har oppstart 11. juni i år kommer som en særdeles ubehagelig overraskelse. Ja, du leste riktig, en særdeles ubehagelig overraskelse. Ikke fordi jeg er imot oppgradering av veien, men fordi omfanget og oppstarten kommer på verst mulig tenkelige tidspunkt, - av flere årsaker.

Først og fremst, i henhold til hva jeg kan lese av Svelviksposten, er Aktiv Veidrift AS som står som utbygger av veien, feilinformert. Grunnane Naturreservat ligger på sørsiden av Bokerøyveien, samme side som utvidelse av veien skal utføres, - ikke nordsiden som det oppgis i miljørapporten som er utarbeidet av Multiconsult.

Der hvor den nye veien nå er stikket ut, er et godt stykke inn i tidligere våtmarksområde. Veien ligger utenfor fredet område, men fugler og insekter spør ikke etter hvor naturreservatet ligger. De begrenser seg heller ikke til den ene siden av veien, for å si det sånn, - de yrer og yngler like mye i områdene rundt.

LES OGSÅ: Nå er det ferdselsforbud i sjøfuglreservatene

Og uansett om naturreservatet ligger på sørsiden eller nordsiden av Bokerøyveien, er tidspunktet for oppstart av storstilt oppgradering av veien virkelig malplassert. Vi er midt i hekketiden, den mest utsatte tiden for flere sårbare og truede arter - hvilket vi også har fått informasjon om gjennom Svelviksposten flere ganger i vår.

Gro Nebell Aronsen

Gro Nebell Aronsen

Oppgradering av veien er knyttet til utvikling av industriområdet på Grunnane står det å lese i nettartikkelen 1. juni. Jeg vil her minne om at det foreløpig ikke er besluttet i hvilket omfang utviklingen av industriområdet skal være. Det har kommet flere innsigelser og merknader til planprosessen som lå ute til høring tidligere i år, blant annet fra Fylkesmann og Norsk Ornitologisk forening. Jeg synes derfor det er svært spesielt at en så omfattende oppgradering av Bokerøyveien starter før behandling av saken. 1. gangs behandling er berammet til høsten 2019, samtidig som Bokerøyveien planlegges ferdigstilt. Her lukter det svidd lang vei.

Undertegnede har selv levert merknader og innspill, blant annet at det utredes muligheter for restaurering av våtmark framfor utbygging av mer industri. 60 % av verdens våtmark er ødelagt siden år 1900, - hvilket blant annet har fått store konsekvenser for artsmangfoldet. Regjeringen har derfor de siste årene bevilget flere millioner årlig til kommuner som ønsker å bidra til å styrke det truede artsmangfold gjennom restaurering av våtmark.

Nå som vi vet hva som skjer med insekt- og fuglelivet verden over, bør vi ta innover oss hva vi faktisk kan bidra med lokalt som kan avhjelpe, bevare og legge til rette for denne svært viktige delen av næringskjeden. En av Svelviks største satsninger hva gjelder frukt ligger i umiddelbar nærhet til Grunnane, og er helt avhengig av pollinering fra insektene om trær og busker skal bære frukt og bær.

Det kunne ikke vært valgt et verre tidspunkt for insekts- og fuglelivet på Grunnane. Og jeg vil tro at småbarnsfamilier som benytter seg av Knemstranda sommerstid heller ikke vil like å ha store, støyende anleggsmaskiner i den lille tiden som er til rådighet for badeliv sommerstid.

Humpene og hullene i Bokerøyveien kan med enkle grep fylles igjen, men storstilt utbygging av veien bør det ventes med til etter at det er vedtatt i hvor stor eller liten grad industriområdet skal utbygges. Det er først da vi vet hvilke dimensjoner som er riktige for veien ut til Bokerøya.

Artikkeltags