Bompakka rekker ikke fristen til Stortinget: – Ikke garantert behandling før sommeren

Det haster med å få behandlet Buskerudbypakke 2 i Stortinget før sommeren.

Det haster med å få behandlet Buskerudbypakke 2 i Stortinget før sommeren. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

I morgen går fristen ut for å melde inn saker som er sikret behandling i Stortinget før sommerferien setter inn. Buskerudbypakke 2 rekker ikke den fristen.

DEL

(Drammens Tidende) OSLO: Det er Stortinget som skal vedta Buskerudbypakke 2. De må sette sitt stempel på saken før byggingen av bomstasjoner kan starte. Planen har hele tiden vært å få vedtatt saken i løpet av vårsesjonen i år, slik at prosjektet kan gå videre. Om så ikke skjer, blir saken utsatt til Stortinget trer sammen igjen i oktober.

I mellomtiden er det valg i Nye Drammen. Og et nytt kommunestyre står fritt til å trekke seg fra Buskerudbysamarbeidet.

Anders B. Werp (H) et statssekretær i samferdselsdepartementet, og tidligere stortingsrepresentant fra Buskerud. Han bekrefter at de ikke rekker fristen som er satt 10. april.

– Det rekker vi ikke. Fredag får departementet rapporten fra dem som har kvalitetssikret prosjektet, og først etter det vil vi starte behandlingen av saken. Når den jobben er ferdig er usikkert, sier Werp.

Departementet skal gjennomgå saken og legge den fram for Stortinget som en stortingsproposisjon. Denne skal først behandles i transportkomiteen, før de sender den videre til stortingssalen for endelig votering.

– Presidentskapet i Stortinget har satt 10. april som en siste frist for saker som garantert blir behandlet før sommerferien. Når det er sagt, så betyr ikke det at saker som blir levert senere må vente på stortingsbehandling til høsten. Det kommer helt an på saksmengden som skal behandles, sier Werp.

– Bør behandles raskt

Både Jon Helgheim (Frp) og Fredrik Haaning (H) tviler på om departementet rekker å legge fram saken for Stortinget tidsnok til at den blir behandlet.

Morten Wold (Frp) er andre visepresident på Stortinget, og han bekrefter at fristen for å fremme saker for behandling går ut onsdag.

– Men kommer det en sak som er viktig nok, så vil presidentskapet vurdere den og se om det er plass på møtekalenderen i Stortinget, sier Wold.

– Personlig mener jeg at en sak som betyr så mye for så mange i Nedre Buskerud bør behandles raskt i Stortinget, men det kommer an på at transportkomiteen klarer å legge opp en forsvarlig behandlingsplan og at presidentskapet klarer å finne plass på møteplanen i plenum, sier Wold.

Fredag legges rapporten etter kvalitetssikringen av Buskerudbypakke 2 fram for departementet. Det er her det eventuelt kan skjule seg feil og mangler ved beslutningsgrunnlaget for saken.

Men avdelingsdirektør Rolf-Helge Grønås i Statens vegvesen føler seg trygg på at det ikke dukker opp noen bomber.

– Det er lagt ned et solid arbeid, og jeg føler meg trygg på at gjennomgangen ikke avdekker feil eller mangler som truer prosjektet, sier Grønås.Artikkeltags