Gå til sidens hovedinnhold

Sier ja til bom

Artikkelen er over 4 år gammel

Det ble flertall for Buskerudbypakke 2 under kveldens bystyremøte. Til tross for stort oppmøte av bompengemotstandere har de lokale folkevalgte gått inn for en pakke som innebærer bom i Konnerudbakkene og på Rundtom.

(Drammens Tidende)

DRAMMEN: Innstillingen fra bystyret skal nå sendes til departementet. Hvis Buskerudbypakke-toget går på skinner, blir det bommer i Drammen fra og med 2018.

Buskerudbypakke, med Arbeiderpartiets tilleggsforslag, ble tirsdag kveld vedtatt i bystyret mot seks stemmer, som kom fra Frp og Senterpartiet.

Arbeiderpartiets forslag om en del B til vedtaket lyder som følger:

Politiske signaler fra Drammen kommune til ATM-utvalget og Forhandlingsutvalget: Drammen kommune er positive til at eventuelle økte statlige bevilgninger kan brukes til å redusere bompenger i vårt område. Drammen kommunes første prioritet vil være fjerning/justering av bomstasjon ved Rundtom.

LES OGSÅ: Dette er Buskerudbypakke 2

Urettferdig

Bompengemotstanderne inntok bystyret for å vise sin misnøye med plassering av bom innenfor kommunegrensen.

Buskerudbypakke 2 skal gi bedre veier, bedre kollektivtrafikk og bedre forhold for både syklende og gående.

Tiltakene har en pris på 15 milliarder. Det er et spleiselag mellom stat, kommune og bilister. Sistnevnte gruppe må imidlertid ta størsteparten av regningene. Bompenger skal gi 11 milliarder til pakken.

Akkurat det vekker folkets engasjement.

Aud Hope Knutsen fra Hedensrud og Christian Mæhle Hansen fra henholdsvis Hedensrud og Tangen troppet opp med plakater med budskapet «Nei til bom på Rundtom». Det er imidlertid ikke lov med plakater i bystyret og ordfører Tore Opdal Hansen måtte be dem om å legge igjen plakatene utenfor.

-Vi er her for å vise at det er urettferdig med bom på Rundtom, sier Knutsen til Drammens Tidende. Det ble uvanlig folksomt i bystyret da Buskerudbypakke 2 skulle behandles tirsdag kveld.

Stinn brakke i bystyret

– Det er første gang siden jeg ble politiker i 2011 at det er stinn brakke i bystyret. Jeg synes det er hyggelig at innbyggerne i Drammen viser så stort engasjement, sa Tove Paule fra talerstolen.

Ekteparet Olav Eng Teigen og Marianne Holmberg Eng stilte også opp for å vise sin motstand mot bom på Rundtom. De bor på Åskollen og må regne med å passere bomsnittet tett opp til maksprisen på 1300 kroner i måneden.

-Vi har fem hjemmeboende barn som spiller fotball, håndball og er på kulturskole, sier Marianne Holmberg Eng. Hun understreker at hun ikke er motstander av bom som sådan, men plasseringen

Usosialt

-Den burde ligget på kommunegrensen. En bom på Rundtom vil ekskludere oss fra sentrum, sier Olav Eng Teigen.

Han reagerte sterkt på vedtaket.

– Det er usosialt. Her snakker politikerne om at alle skal bidra. Men alle bidrar ikke når noen bydeler ekskluderes fra sentrum.

Over 30 personer fylte bystyresalen for å vise sin motstand mot hvordan bomsnittet under Buskerudbypakke 2 er lagt opp. 
 Ordfører Tore Opdal Hansen ba de fremmøtte om ikke å vise reaksjoner etter at de ulike politikerne hadde fremført sine innlegg. 

– Det er veldig bra med engasjement. Men jeg må opplyse om at dere ikke må gi uttrykk for hva dere synes om ulike innlegg.

Med tirsdagens vedtak i bystyret har Drammen, Lier og Nedre Eiker sagt ja til Buskerudbypakke 2. Onsdag 21. september sluttbehandles saken i Øvre Eiker og Buskerud fylkeskommune der innstillingen er et ja til pakken i henholdsvis formannskap og hovedutvalg.

Blir det ja fra Øvre Eiker og fylket sendes pakken først til Vegdirektoratet for kvalitetssikring. Deretter går turen til samferdselsdepartementet og finansdepartementet.

Om alt går etter planen settes bompunktene i drift i 2018. Samtidig utvides busstilbudet i Buskerudbyen kraftig.

Kommentarer til denne saken