Svelvik kommune, ved rådmann Gro Herheim, og ass. rådmann Leif-Arne Steingrimsen, presenterte forslag til Kommuneplanens handlingsdel 2017 – 2020 og budsjett 2017 på tirsdag ettermiddag. Her er et lite utdrag av noen av investeringene som er foreslått. Endelig vedtak av budsjett skjer ikke før i desember. Du kan lese mer om budsjettmøte på nettavisen vår onsdag, og i torsdagens papirutgave.