Dårlig asfalt, feilparkeringer og forvokste trær – her er feilene kommunen må se på

Drammen kommune har et eget digitalt system hvor innbyggerne kan melde inn feil og mangler. Per nå er det 16 mottatte meldinger som foreløpig ikke er behandlet.