(Drammens Tidende)

DRAMMEN: 1. februar trådde de nye parkeringsreglene på de kommunale parkeringsplassene i Drammen i kraft. Nå har folk hatt noen uker på å venne seg til reglene.

Likevel kan det virke som en del ikke har fått med seg hva de går ut på. Drammen Parkering KF delte nemlig ut cirka 67 prosent flere bøter i februar i år, sammenlignet med februar i fjor. Det kommunale parkeringsselskapet ila 987 parkeringsbøter i februar dette året, mot 589 samme måned i fjor.

Det opplyser Claus Mølbach-Thellefsen, daglig leder for Drammen Parkering. Nå må bilistene som hovedregel betale for å stå på kommunale plasser en større del av døgnet enn før. Tidligere kunne man stå gratis på kommunale plasser i sentrumsgatene etter klokka 18. Nå må man betale fram til klokka 20.

- Lenger avgiftstid og det økte antallet biler som skal betale har naturlig nok bidratt til at vi har delt ut flere bøter i februar. Noe av grunnen til det økninga av bøter i februar er nok at ikke alle har fått med seg endringene i parkeringsreglene - til tross for ulike informasjonstiltak, sier Mølbach-Thellefsen til Drammens Tidende.

- Hvor og når på døgnet gir dere flest bøter?

- Når og hvor vi kontrollerer er ikke noe vi kommuniserer ut til publikum. Vi oppfordrer alle til å se på skiltene og lese informasjon på automatene når de parkerer, svarer parkeringssjefen.

Mer jobb med elbilene

Tidligere parkerte elbiler gratis på de kommunale plassene i Drammen. Men etter 1. februar må elbilistene betale halv parkeringsavgift på kommunens kantsteinsplasser og Tinghustomta, og ordinær takstpå kommunens parkeringshus og områdeparkeringsplassene.

Mølbach-Thellefsen forteller at elbilene i fjor tok opp omtrent 67 prosent av avgiftsplassene i det sentrale Drammen.

- Derfor hadde vi et betydelig større antall plasser og biler å kontrollere i februar i år, nå når også elbilistene skal betale.

Mølbach-Thellefsen peker også på den svært snørike februarmåneden i fjor som en årsak til det lavere antallet bøter i februar i fjor.

- Det påvirket parkeringstilbudet i fjor, samt sentrale p-plasser i St. Olavs Gate, Øvre Strandgate, Øvre Storgate og deler av Rådhusgate/Amtmand Bloms gate. De nevnte gatene var stengt på grunn av byggearbeid. Det gjorde at vi hadde færre plasser å kontrollere, sier Mølbach-Thellefsen.

Det var elbilistene som opplevde den største endringa da de nye parkeringsreglene kom.

- Det er ikke mulig å finne ut hvor mange elbilister vi har gitt bøter til kontra andre typer biler, det skiller vi ikke mellom. Vi har helt klart hatt mer å gjøre etter at de nye parkeringsreglene ble innført. Vi opplever at elbilfolket fikk med seg de nye reglene relativt raskt, kanskje raskere enn de uten elbil. Men det er klart at noen ikke fikk med seg endringa. Nå er reglene stort sett innkjørt blant elbilistene, sier han.

Flere bruker parkeringshusene

Mye av poenget med de endrede parkeringsreglene er å få flere til å benytte seg av kommunens tre parkeringshus; Thamsgate parkeringshus, Grev Wedel parkeringshus og Blichs gate parkeringshus. I tillegg få færre til å parkere på gateplassene for å frigjøre disse til folk som bare skal til sentrum på korte ærend.

Ifølge Mølbach-Thellefsen ser parkeringsstrategien foreløpig ut til å ha slått til, særlig med tanke på parkeringshusene.

- Etter innføringen har vi sett at stadig flere benytter seg av parkeringstilbudet i kommunens p-hus, med gratis parkering mellom klokka 16 og midnatt på hverdager, og gratis på lørdager fra klokka 12 og hele søndagen.

Drammen kommune har omtrent halvparten av de kommunale avgiftsparkeringene i sentrum. Resten av parkeringsplassene forvaltes av de private parkeringsplassene Qpark, Europark og Security park, der førstnevnte er størst.

Sentralt på Bragernes og Strømsø er det imidlertid noen flere kommunale parkeringsplasser.

- Vi vil se på ordningen totalt sett og gjøre en evaluering nærmere sommeren når de ulike elementene i parkeringsstrategien er mer innarbeidet, sier Mølbach-Thellefsen i Drammen Parkering.