Sommermusikalen med Den Gode Hensigt. Lite utdrag fra første akt med Yngve F. Kristiansen, Arne Fiskum, Cecilie Schilling og Charlotte Holm.Hansen pluss mange av de 25 unger som er med på musikalen. I årets utgave er også Geir Kvarme, Guri Schanke og Ellen Nikolaysen med.