Gå til sidens hovedinnhold

Det er en forutsetning for tillit til politikk og forvaltning at vedtak baserer seg på et objektivt riktig faktagrunnlag

Artikkelen er over 1 år gammel

– Vestfold og Telemark fylke bløffer og feilinformerer om antallet reisende med buss mellom Sande og Svelvik, skriver Aleksander Leet, Holmestrand Høyre i dette leserinnlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På folkemøtet i Sande 3. februar fikk vi høre representanten fra VKT uttale at grunnlaget for raseringen av busstilbudet var at det var svært få som reiste mellom Sande og Svelvik. Han uttalte at det kun var gjennomsnittlig 0,7 passasjerer på ruta sett bort fra skolekjøringen.

Videre ble vi fortalt at en buss trenger 6 passasjerer i snitt for at den skal være miljøvennlig. Underforstått at buss mellom Sande og Svelvik ikke blir brukt nok, og er heller ikke miljøvennlig. Hadde han hatt rett hadde jeg vært enig med ham.

Er det ikke litt rart da, at vi kollektivt er fly forbanna, ja regelrett rasende, for kutt i et busstilbud vi omtrent ikke bruker? At vi har hatt underskriftsaksjon med flere tusen underskrifter, og folkemøte der vi ikke engang fikk plass til alle? Er det ikke samtidig litt rart at det bare er 0,7 passasjerer mellom Svelvik og Sande når alle og enhver som har tatt bussen på strekningen vet at vi som regel ikke gjør det alene?

5. februar var det møte i fylkesutvalget for samferdsel. Av fylkesrådmannens saksfremlegg går de samme argumentene igjen for hvorfor det var riktig å kutte rutetilbudet mellom Sande og Svelvik. Her fremgår imidlertid sannheten om de 0,7 passasjerene VKT snakket om. Jeg siterer:

Det er kommet reaksjoner på at tilbudet er redusert på strekningen mellom Selvik skole og Svelvik som nå er en strekning på rute 93 Sande -Svelvik. Dette er en strekning med begrenset kundegrunnlag, men fordi den var en del av ringruta hadde den et vesentlig bedre tilbud enn andre områder med tilsvarende kundegrunnlag.

Påstigningstall for rute 91 Drammen-Svelvik-Sande viste at mindre enn 3% av påstigningene skjedde på denne strekningen, eller mindre enn en påstigning pr avgang.

De 0,7 passasjerene er altså ikke antallet passasjerer som reiser på strekningen Svelvik-Sande, men antallet passasjerer som går på bussen mellom Svelvik og Selvik, utenom skolebussene. Av dette så konkluderer VKT og fylkeskommunen med at det ikke er et behov for et busstilbud på strekningen, og er det påståtte grunnlaget for raseringen av tilbudet vi nå har opplevd.

Jeg er oppvokst i Svelvik. Når jeg etter noen år som student flyttet til Sande, sa jeg til folk jeg studerte med at jeg flyttet hjem, og slik føltes det også. Dette vet alle vi som er herfra, som har gått på Sande videregående, og som har venner, fritidsaktiviteter og jobb på tvers av de to kommunene.

Hva var det som var avgjørende for at vi fikk både denne muligheten, og følelsen av fellesskap? Jo, det var en god og fungerende bussforbindelse. En bussforbindelse vi brukte mye, og som folk benyttet like ofte frem til den nye fylkesgrensen senket seg som en berlinmur mellom oss 1. januar 2020. Hvor ofte brukte vi den, og hvor mange passasjerer var det egentlig som satt på bussen mellom Berger og Selvik på vei fra Svelvik til Sande lurer du på?

Det har Vestfold og Telemark fylkeskommune selv svaret på, og VKT skrevet om i sin trafikkplan for Holmestrand og Sande for 2018-2025.

I trafikkplanen har VKT laget grafisk illustrasjon av antallet som går på og av på hver holdeplass på ulike ruter i vårt område. I tillegg har de laget en kurve som viser gjennomsnittlig antall passasjerer som befinner seg på bussen til enhver tid.

VKTs egne trafikktall viser at mellom Berger gård og Vammen skole, som er den delen av strekningen med færrest passasjerer, sitter det i gjennomsnitt nærmere 8 passasjerer på hver av de 23 avgangene, eller ca. 180 passasjerer totalt. 8 passasjerer, over ti ganger så mange som 0,7.

VKT skriver også at så godt som ingen tar bussen gjennomgående fra Drammen via Svelvik til Sande. Det betyr at disse 8 passasjerene er folk som reiser mellom Svelvik og Sande.

I VKTs trafikktelling er ikke avstigninger på Sande videregående med, noe som gjør at vi kan legge til grunn at skolebussene fra Svelvik til Sande kommer i tillegg. Disse er, som alle som har tatt dem vet, fulle.

Til sammenligning er det bare 6 passasjerer i gjennomsnitt som sitter på rute 96 mellom Drammen og Sande på strekningen Skoger-Sande. Her er det, til tross for færre passasjerer enn mellom Sande og Svelvik, og at også denne ruten krysser en fylkesgrense, ikke foretatt noen kutt. Antallet avganger er over 20 om dagen.

Vestfold og Telemark fylkeskommune bruker dermed tall som gir et inntrykk av langt lavere trafikk enn det som er virkeligheten. De legger selektivt frem det som passer for å forsvare egne rutekutt. Sannheten er altså at strekningen mellom Svelvik og Selvik er godt trafikkert, og bedre trafikkert enn andre sammenlignbare ruter.

Fylkesrådmannen i Vestfold og Telemark skriver i sin saksutredning: «Det er få av reisene på tidligere rute 91 som krysset den nye fylkesgrensa mellom Svelvik og Sande.» Dette er, som hans kollektivselskaps egne tall viser, vanskelig å karakterisere som noe annet enn løgn. Det er en forutsetning for tillit til politikk og forvaltning at vedtak baserer seg på et objektivt riktig faktagrunnlag, at det som kommuniseres ut faktisk er sant, og i stand til å gi et riktig bilde av virkeligheten.

Det reelle behovet viser også hvorfor den nå vedtatte økningen med to busser til i hver retning, selv om det er en bedring, overhodet ikke er nok. Vi kan ikke ha buss overalt, vi må ha buss der det er et behov.

Det viser VKTs egne tall at det er mellom Sande og Svelvik. Det er derfor folk er forbanna, ikke fordi de har et sentimentalt forhold til bussen, men fordi folk i Sande og Svelvik bruker og trenger den.

Les svaret fra markedssjef i VKT, Trond Myhre, her:

Les også

Hevder Vestfold-Telemark legger feil tall til grunn for busskuttene, men avvises av busselskapet

Kommentarer til denne saken