Til sammen er seks personer, lag eller foreninger nominert til årets Frivillighetspris, som skal deles ut 5. desember. Frem mot annonsering av vinneren skal Svelviksposten presentere de nominerte.

Neste i rekken av nominerte er Line Uglum og Glenn Elton i Svelvik Turnforening.

– Det var veldig overraskende og veldig hyggelig da, sier Uglum.

– Jeg synes det er kjempehyggelig. Det er jo noen som har satt pris på det, så da har vi kanskje gjort noe riktig. Men det er ikke bare oss, det er jo alle som gjør oss gode. Vi er bare en del av det, selv om Line kanskje går litt foran og vi har brukt mer tid enn mange andre. Det er alle som har like mye ære på en måte, sier Elton.

Turndronning

Når man snakker om Svelvik Turnforening kan man nesten like godt snakke om Line Uglum. Hun startet selv som turner som 4-åring og har vært der siden. Hun ble trener allerede som 14-åring, og har i tillegg til å være trener i 32 år, også vært formann i 22 år. Det har vært år hvor Uglum har trent alle partiene i tillegg til formannsvervet.

Da foreningen skulle starte opp med en «tumbling»-gruppe for både gutter og jenter rundt 2010/11 trengte de noen mannlige trenere, så Uglum fikk med seg samboeren Glenn Elton som en av de nye trenerne. De har også tre barn selv som alle er med på turn.

– Ungene trives. Det er gøy å bli kjent med så mange unger, ikke bare de voksne. Det er givende, det gir deg noe, du tenker ikke bare på deg selv. Når du har vært på turnstevne ei helg og du er kjempesliten, har du gjort noe sammen med mange, det er et stort fellesskap. Noen ganger blir man jo litt lei og tenker at kanskje noen andre burde ta over, men hva skal du gjøre da? Bare tenke på deg selv? sier Uglum.

– Helgene med mye turn er både de verste helgene, men også de beste helgene. Ungene synes det er gøy. De voksne setter også pris på at ungene har det bra og har et sted å gå, og ikke blir dytta ut. Alle kan være med uansett hvor flinke de er, og det betyr ikke noe om man ikke møter hver gang heller. Det krever ikke noe ekstra av foreldrene, så det er lav terskel for barn å bli med, sier Elton.

Gode minner

Gjennom årenes løp har de samlet mange gode minner, takket være turnforeningen.

– Det kommer barn som sier «mamma kjenner deg». For jeg har da vært turntreneren hennes også.

– Det hender også ofte at foreldre kommer til oss og sier at vi i hvert fall ikke må slutte i turnforeningen før ungene deres er voksne, føyer Elton til.

– Vi hadde ei jente for flere år siden som var med hele tiden, og som kom bort til meg på Svelvikdagene for et par år siden. Hun hadde problemer med beina sine, men var med på turn likevel. Nå som voksen kunne hun ikke forstå hvorfor vi ikke hadde sagt fra hvor dårlig hun var, men hun gjorde jo sitt beste, og det er det som er målet for oss, at alle kan delta på sitt nivå, avslutter Uglum.

Seks nominerte

Frivillighetsprisen har blitt utdelt siden 2017. Den ble opprettet på bakgrunn av et vedtak gjort av styret i Frivilligsentralen, da de hadde et ønske om å synliggjøre, sette pris på og hedre dem som gjør en viktig frivillig innsats i Svelvik.

– Jeg synes vi har fått inn fine og godt begrunnede nominasjoner år, og det er et godt utgangspunkt for en avgjørelse, sier leder ved Frivilligsentralen, Heidi Smedsrud Hansen.

Prisen deles ut på den årlige markeringen av FNs frivillighetsdag, 5. desember. Markeringen vil foregå i kommunestyresalen, og frivillige, både i tilknytning til sentralen, og uten tilknytning, er invitert for å markere og feire frivillighetsdagen. Prisen blir delt ut mot slutten av kvelden.