Gå til sidens hovedinnhold

Det er viktig å skille «snørr og barter»

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Drammens Tidende går Ståle Sørensen fra MDG til frontalangrep på meg og Høyre i forbindelse med arbeidet med lokalisering av ny utskipningshavn for tømmer i Buskerud i regi av fylkeskommunen. Det er viktig å understreke at den politiske styringsgruppen for ny utskipningshavn, hvor jeg sitter som representant for Drammen kommune, ikke har konkludert i lokaliseringssaken.

Høyre som parti er ikke part i dette arbeidet.

Hvis innstillingen fra styringsgruppen og vedtaket i fylkestinget blir etablering av en slik terminal på Juve langs Svelvikveien kan det imidlertid påskynde, og muligens utløse statlige midler til bygging av ny Svelvikvei fra Eik til Tørkopp.

Sørensen blander «snørr og barter» i et desperat forsøk på å rakke ned på Høyre. Det er snakk om to forskjellige saker som eventuelt kan føre til gjensidige, positive synergieffekter, men ingen beslutninger er fattet og ingen innstilling foreligger.

Ny tømmerterminal kan bli løsningen for ny Svelvikvei: – Jeg tror at det kan være en utløsende faktor for ny vei 

Arbeidet med lokalisering av ny tømmerterminal har pågått i ett år og det er nedlagt et stort arbeid i å finne aktuelle plasseringsalternativer. Det er blant annet vurdert å droppe en beliggenhet i vårt område og kun satse på Grenland, Oslo eller Moss. Det er ikke en aktuell løsning for skogbruksindustrien og vil føre til alt for lang transport av tømmer på lastebil og trailer. Poenget er at transporten skal skje over så korte strekninger som mulig og det er derfor snakk om samhandling mellom en tømmerhavn i vårt diskrikt, Grenland, Moss og Oslo. Tømmeret som i fremtiden skal eksporteres/importeres i vårt distrikt vil ikke bli fraktet på jernbane. Til det er volumene for små og logistikken for tømmerbransjen i vårt område er basert på vegtransport. I lokaliseringsarbeidet er det også vurdert en løsning med fjernlager på Follum på Ringerike, jernbanetransport til Holmen i Drammen for deretter utskiping uten mellomlagring. Dette er den løsningen jeg har lansert og arbeidet for i den politiske styringsgruppen.

Les også

Det kan virke som om Høyre ignorerer alle konsekvenser så lenge det er Svelvik som rammes og ikke Drammen

 

Sørensen vil ikke ha tømmerhåndtering på Holmen i Drammen og MDG vil jo ikke at Holmen skal utvides, men helst avsluttes brukt til industri- og havneformål.

Nok en gang kommer Sørensen opp med en urealistiske og ugjennomførbar ide, basert på liten kjennskap til sak og uten respekt for skogbruksnæringens behov i vår region.

Buskerud er et tømmerfylke og det er viktig at vi legger til rette for skogbruksnæringen. Vi vil vel ikke at tømmer-ressursene skal stå ubenyttet og at landet vårt gror igjen.

Når det gjelder Svelvikveien er Drammen Høyres målsetting at ny vei skal bygges så fort som mulig og helst uten brukerbetaling, men vi er realistiske og kan ikke se at det er fult ut gjennomførbart.

Les også

Dette er de virkelige taperne etter Høyres snuoperasjon

 

En mulig etablering av tømmerterminal og et industriområde på Juve kan føre til raskere byggestart, oppgradering av vegen fra Tørkopp til Svelvik og medføre lavere brukerbetaling for innbyggerne i Svelvik.

Det er også viktig å nevne at ny Svelvikvei lå inne i Buskerudbypakke 2 med byggestart tidligst i 2029. Det ville medført at innbyggerne i Svelvik ville måttet betale bompenger i minimum 10 år før de, eventuelt, fikk en ny vei.

Høyres forslag innebærer at man begynner å betale for bruk av veien når den står ferdig og vi forutsetter et nivå, på en eventuell brukerbetaling, som er akseptabel for brukerne av vegen.

Sørensen hevder at jeg har panikk. Der tar han grundig feil! Er det noen som har panikk er det Sørensen og MDG som måtte innse at hele «godteposen» deres, Buskerudbypakke 2, ble fratatt dem på oppløpssiden.

Frykter tungtrafikk: – Tømmeret skal ikke komme via Sande 

Kommentarer til denne saken