(Drammens Tidende)

DRAMMEN: Sykehusdirektørene i Helse Sørøst møttes søndag klokka 12 for å diskutere konsekvensene for sykehusene etter Nordre Follo-utbruddet.

VG skriver at sykehus i Oslo-regionen øker til nivå 5 for pasienter fra nærliggende kommuner, og at dette blant annet vil innebære strengere besøksrutiner og adgangskontroll.

I møtet ble det imidlertid bestemt at Vestre Viken og Drammen sykehus ikke skal få nye tiltak. Det opplyser pressevakta ved Vestre Viken til Drammens Tidende. I alle sykehusene i Vestre Viken gjelder fremdeles de samme tiltakene som lørdag. En del andre sykehus i Oslo-regionen i Helse Sørøst har fått ytterligere nye tiltak søndag.

Pressevakta sier at det generelle smittebildet er årsaken til at Vestre Viken - og Drammen sykehus - ikke har fått nye tiltak i dag.

Dette gjelder på Drammen sykehus nå

Tiltakene gjelder på alle sykehusene i Vestre Viken Helseforetak, også Drammen sykehus:

  • Ansatte som er bosatt i Nordre Follo skal ikke møte på jobb om ikke strengt nødvendig. Aktuelle ansatte har blitt kontaktet av sin leder og er informert om å ikke møte på jobb.
  • Pasienter som er bosatt i Nordre Follo og som har behov for helsehjelp som ikke kan utsettes skal testes og isoleres til negativt testsvar foreligger.
  • Pasienter som er bosatt i Nordre Follo og som har pasientavtaler som kan utsettes skal få utsatt sin behandlingPasienter som er bosatt i Nordre Follo og som allerede er inneliggende i Vestre Viken testes.

Dette er i henhold til tiltak for spesialisthelsetjenesten fra FHI, melder Vestre Viken.

I og med at det er sannsynlig at virusmutasjonen har spredt seg til områder utenfor Nordre Follo er det viktig at smitteverntiltak i Vestre Viken HF opprettholdes, heter det i pressemeldinga:

  • Ansatte i pasientnært arbeid ved alle våre institusjoner i Vestre Viken skal bruke munnbind hvis ikke avstand på to meter kan overholdes. Ansatte på Drammen sykehus skal i tillegg bruke øyebeskyttelse.
  • Ansatte som har symptomer på luftveisinfeksjoner skal holde seg hjemme.
  • Ansatte med mulighet for å jobbe hjemmefra skal gjøre det. Viktig med adgangskontroll – besøksrestriksjoner som før og all besøk skal være avklart med avdelingen

– Sannsynlig at det har spredt seg

Bakgrunnen for de innskjerpede tiltakene ved Vestre Vikens sykehus, er smitteutbruddet av den engelske virusvarianten i Nordre Follo. Det ble lørdag satt i verk omfattende tiltak i kommuner som grenser til Nordre Follo.

–De første prøvene som inneholder denne mutasjonen er tatt 3. januar, og det er sannsynlig at det muterte viruset har spredd seg, skriver Vestre Viken i pressemeldinga.

Helseforetaket har søndag ikke meldt om nye smittetilfeller ved sykehuset siste døgn.

Vestre Viken meldte lørdag at de betegner smitteutbruddet på ortopedisk avdeling som avsluttet.