Gå til sidens hovedinnhold

Dette er de nye smitteverntiltakene i Drammen

Artikkelen er over 1 år gammel

Politikerne i Drammen vedtok fredag ettermiddag nye smitteverntiltak.

(Drammens Tidende)

Dette er tiltakene som fredag ettermiddag ble vedtatt i Drammen som trer i kraft fra mandag klokken 24.00:

 • Alle sosiale samlinger utenfor private hjem forbys.
 • All fritidsaktivitet for voksne stenges.
 • Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek.
 • Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Drammen. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.
 • Rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene.
 • Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på cuper og turneringer, heller ikke utenbys.
 • Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten.
 • Butikker, kjøpesentre og lignende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold.

Disse tiltakene tok politikerne stilling til i et ekstraordinært krisemøte i formannskapet klokken 15. Forslaget kommer som følge av at Oslo har strammet inn, og at Drammen er blitt anbefalt å følge de samme retningslinjene.

I innstillingen fra rådmannen står det at det tas sikte på at ny forskrift trer i kraft fra mandag kl. 24.00 og varigheten avhenger av utviklingen i smittetallene, noe som først blir synlig etter tre-fire uker.

Det betyr at drammenserne må leve under de strenge restriksjonene til godt inn i førjulstida.

I tillegg vil tidligere vedtatte tiltak videreføres:

Dette er de lokale koronatiltakene Drammen har vedtatt fra før av:

 • Innbyggere og besøkende i Drammen kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene.
 • Kommunen oppfordrer til å unngå kollektivreiser i rushtid og med stort antall passasjerer.
 • Om folk likevel bruker kollektivtransport, skal det utvises særskilt oppmerksomhet for å følge smittevernregler.
 • Når det ikke er mulig å holde én meters avstand, skal folk bruke munnbind. Dette gjelder på kollektivtransport, butikker, serveringssteder, i tros- og livssynshus og lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Denne plikten gjelder ikke for folk som utøver fysisk aktivitet, barn under 12 år eller de med medisinske tilstander som gjør at de ikke kan bruke munnbind.
 • Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.
 • Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.
 • Skjenkestopp for utesteder er satt til midnatt. Konsum av alkohol må opphøre senest 30 minutter etter dette.
 • For serveringssteder med skjenkebevilling er det ikke tillatt å slippe inn gjester etter klokken 22.00.
 • Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, har ansatte munnbind-plikt når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang.
 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede.
 • Lokalene skal være dimensjonert slik at alle kan holde én meters avstand. Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

Les også

Drammen kan bli nedstengt en måned: Sosiale samlinger forbys, full skjenkestopp og stans i fritidsaktiviteter for voksne

Kommentarer til denne saken