Dette er regjeringens krisepakke

LA FRAM KRISEPAKKE: Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Jan Tore Sanner (H),  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og arbeids- og sosialminister
Torbjørn Røe Isaksen (H) la fredag fram tiltakspakke i forbindelse med koronaviruset.

LA FRAM KRISEPAKKE: Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Jan Tore Sanner (H), Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la fredag fram tiltakspakke i forbindelse med koronaviruset. Foto:

Regjeringen la fredag fram en rekke tiltak for å sikre norsk næringsliv.

DEL

Finansminister Jan Tore Sanner (H) og statsminister Erna Solberg (H) la fredag fram regjeringens forslat til tiltak for å redusere konsekvensene av korona-viruset.

Sanner sa under pressekonferansen at han trodde Norge fortsatt hadde det verste i vente i korona-krisen.

– Vi vet ikke hvor lenge det vil vare, eller hvor store konsekvensene blir. Men vi vet at det blir verre før det blir bedre, sa finansministeren.

Har jobbet på høygir

Han understreket at det viktigste var å stoppe smitten og ta vare på liv og helse.

– Heldigvis er det slik at norsk økonomi er grunnleggende solid. Vi har et godt utgangspunkt.

Erna Solberg sa under pressekonferansen at formålet med krisepakken var å trygge norsk næringsliv.

– Den siste uka har vi jobbet på høygir for å ferdigstille strakstiltak, sa statsministeren.

Her er tiltakene

Fredag la regjeringen fram sin krisepakke. Ifølge Sanner og Solberg har den en prislapp på 6,5 milliarder kroner. Dette er tiltakene:

  • Tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen.
  • Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager og oppheve ventedagene for dagpenger for dem som permitteres. Samtidig reduseres kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 prosent til 40 prosent.
  • Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
  • Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk.
  • Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.
  • Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.
  • Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.
  • Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med koronautbruddet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken