Dette fyrtårnet kan virke litt malplassert. Men Petter slo to fluer i en smekk da han plasserte det

Petter Andersen i Svelvik har nok en litt uvanlig hagepynt.