– Vi kommer til å gjøre så godt vi kan for å jevne ut strømforbruket, slik at vi unngår toppene som vil gi økt strømpris. Det vil nok for vår del tilsi at vaskemaskin, oppvaskmaskin og lignende kjøres til ukurante tider – og i alle fall ikke på dagtid, sier Rune Kaino Nikolaisen.

Han legger til at de av hensyn til brannfaren vil prøve å unngå å bruke elektriske apparater mens de sover.

Gjerrigknark

Nikolaisen driver nettsiden Gjerrigknark.com, der han gir tips til hvordan man kan spare penger – blant annet på strøm.

For dem som er opptatt av strømregningen, utgjorde 1. juli et viktig tidsskille. Da ble nemlig den nye nettleiemodellen innført.

Nettleie er det du betaler for å få levert strømmen til boligen din, og kommer i tillegg til selve strømforbruket og avgiftene. I den nye modellen vil prisen på nettleia i større grad avhenge av strømforbruket ditt.

– Tidligere har det lønt seg å kutte strømforbruket mest mulig, og du vil fortsatt belønnes hvis du er flink å spare strøm. Men med den nye modellen vil det også legges vekt på at du jevner ut forbruket, altså ikke bruker for mye strøm samtidig, sier energipolitisk rådgiver i Huseierne, Linda Ørstavik Öberg.

Pass på gjennomsnittet

Den gamle nettleiemodellen besto av et energiledd og et fastledd. Den største endringen er at fastleddet nå er erstattet av et såkalt kapasitetsledd.

– Fastleddet var ikke mulig å påvirke. Kapasitetsleddet, derimot, vil for de fleste være basert på gjennomsnittet av de tre timene forrige måned du brukte mest strøm, forklarer Öberg.

Prisene på de ulike trinnene i kapasitetstrappa varierer fra selskap til selskap, men man vil fort måtte betale noen hundrelapper mer i måneden for hvert trinn man rykker oppover.

Det vil dermed være penger å spare på å jevne ut strømforbruket og unngå høye strømtopper, siden det er disse som bestemmer hvor du havner i kapasitetstrappa og hva du må betale neste måned.

– Det beste rådet er å unngå høyt samtidig strømbruk. Lad elbilen din sakte om natta, fremfor å lade om dagen samtidig som familien dusjer, vasker og tromler klær, lager middag og fyrer opp varmen. Da bruker du like mye strøm totalt, men får et jevnere forbruk og lavere nettleie, sier Öberg.

Mange er bekymret

Hun mener man ikke trenger å redusere strømforbruket på en måte som går utover komfort og dagligliv.

– Det finnes også smarte løsninger for styring av både varmtvann, elbil og varme, og vi forventer at det kommer mye spennende utstyr fremover som kan hjelpe forbrukerne med å automatisere, sier hun.

Huseierne får mange spørsmål om den nye nettleiemodellen.

– Mange er naturlig nok bekymret for hvordan nettleien blir, siden strømprisene den siste tiden har sørget for rekordhøye strømregninger, sier hun.

Billigere på nattetid

I tillegg til kapasitetsleddet vil nettleia som tidligere bestå av et energiledd.

– Energileddet vil som før være basert på hvor mye strøm du bruker, så energieffektivisering vil fremdeles lønne seg. Det som er nytt, er at det hos de fleste nettselskapene nå vil være en litt lavere pris på energileddet for strømmen du bruker om natta og i helgene, forteller hun.

I sum vil altså den nye nettleiemodellen innebære at det i større grad lønner seg å skyve noe strømforbruk over i tidsrommet 22-06, og å unngå store topper i forbruket.

– De fleste nettselskaper har gått for en modell hvor kapasitetsleddet og energileddet vil telle omtrent like mye i nettleien din. En grei huskeregel er at minst halvparten av nettleien skal baseres på hvor mye strøm du bruker totalt, og resten vil være bestemt av hvor mye strøm du bruker samtidig, sier hun.

Det er ventet høye strømpriser også framover, og Öberg minner om at den mest grunnleggende regelen for strømsparing fremdeles gjelder:

– Det er fremdeles slik at den billigste kilowattimen er den du ikke bruker, sier hun.

Gir støtte til strømtiltak

Enova gir støtte til energi- og klimatiltak i privatboliger. Nytt i år er at du kan få tilskudd til smarte styringssystemer for hjemmet eller fritidsboligen.

– Ved å koble opp for eksempel elbilladeren og varmtvannstanken til et smart strømstyringssystem, kan du sørge for at ikke alt står på samtidig nå som prisen på nettleia settes etter hvor mye du bruker på toppene, sier energirådgiver i Enova Svarer, Lars Kimo Jørgensen.

I tillegg bidrar et smart strømstyringssystem til at du unngår å bruke mye strøm på tidspunkt der prisen per kilowattime er høy.

Tjenesten Enova Svarer gir både generelle råd om energitiltak og informasjon om Enovas ulike støtteordninger. Privatpersoner kan per i dag få støtte til hele 14 ulike tiltak i hjemmet.

– Støtte til smart strømstyringssystem har vært populært. Og støtte til solcelleanlegg – særlig etter at strømprisene begynte å øke. Folk ser at det er mulig å tjene det inn, forteller Jørgensen.

Avventer

Til et solcelleanlegg kan du få inntil 47.500 kroner i støtte. Til et smart strømstyringssystem kan du få dekket inntil 35 prosent av installasjonsutgiftene, opp til maksimalt 10.000 kroner. Alternativt kan du få 5000 i støtte til kun en smart varmtvannsbereder.

«Gjerrigknarken» Rune er usikker på om han kommer til å installere et system som kan hjelpe til med å styre strømbruken.

– Vi avventer de første regningene for å se hvordan strømbruken vår slår ut på prisen før jeg begynner å orientere meg om mulighetene der, sier han.

Seks enkle råd for lavere strømregning

Enova har laget disse rådene for hvordan du kan redusere strømutgiftene:

* Senk temperaturen: Energibesparelsen ved redusert innetemperatur vil variere ut fra type bolig og gjennom året, men som en tommelfingerregel kan du regne med at du reduserer energibruken til romoppvarming med ca. 5 prosent for hver grad du senker innetemperaturen.

* Styr temperaturen automatisk: Et varmestyringssystem et enkelt og rimelig tiltak, som tidsstyrer temperaturen i boligen din og sikrer effektiv energibruk når du er hjemme, og når du ikke er til stede. Med et godt varmestyringssystem kan energibruken til oppvarming reduseres med 20 prosent.

* Monter tettelister: Du finner enkelt luftlekkasjer rundt vinduet ved å føre et tent lys langs listene og langs vegg- og taklister inne i rommet. Flammen vil blafre om det er trekk.

* Spar på varmtvannet: Det enkleste tiltaket du kan gjøre for å begrense energiforbruket til oppvarming av vann, er å bytte til sparedusj og montere sparedyser på vannkraner.

* Etterisoler boligen: Utilstrekkelig isolering fører til kalde gulv og vegger, samt høy strømregning. Luftlekkasjer merkes ofte som trekk rundt vinduer, dører, i overgang mellom vegg og gulv/tak og langs gulv.

* Bytt oppvarmingskilde: Ulike typer varmepumper er klimavennlige alternativ til elektrisk oppvarming. Med en varmepumpe får du mer varme ut av hver kilowattime.

Her er det mest å spare

Det finnes mange måter å kutte strømforbruket på, men de fleste har ifølge Jørgensen mest å hente på å redusere behovet for strøm til oppvarming.

– 50–60 prosent av strømforbruket i privatboliger går til oppvarming. I dårlig isolerte hus kan det være opptil 70 prosent, sier han.

Han forteller at en tommelfingerregel er at for hver grad du reduserer innetemperaturen, går energibruken ned med 4–5 prosent.

Enova gir støtte til mange ulike tiltak som gjør at boligen bruker mindre strøm til oppvarming, slik som vannbåren varme, solfanger og væske-til-vann-varmepumpe.

Det vanligste er å installere en luft-til-luft-varmepumpe. Denne typen varmepumper gir ikke Enova lenger støtte til. Derimot gir de støtte til å oppgradere bygningskroppen.

Mye å spare

– Bor du i en eldre bolig, kan det være lurt å først redusere behovet for oppvarming ved å oppgradere bygningskroppen, sier Jørgensen.

Han viser til et regnestykke NVE har laget på besparelsen ved å oppgradere en bolig fra 1960-tallet med oppvarmet areal på 160 kvadratmeter over to plan. Ved å isolere kaldt loft og krypkjeller, etterisolere yttervegger, bytte vinduer og installere luft-til-luft-varmepumpe, kan man redusere strømbruken med rundt 25.000 kilowattimer årlig. Med en strømpris på 1 krone per kWh, vil man altså spare rundt 25.000 kroner i året.

Hittil i år har imidlertid strømprisen i deler av Norge ligget langt høyere enn i dette eksempelet. Fortsetter det slik, vil man kunne spare enda mer på en oppgradering av boligen.

Bekymret for brannfaren

Brannvernforeningen påpeker at forsøk på å spre strømforbruket til tider på døgnet hvor strømmen er rimeligere, som på natten, kan utgjøre en brannfare.

Foreningen fraråder bruk av elektriske artikler som vaskemaskin og tørketrommel om natten.

– Av hensyn til brannsikkerheten vil vi advare mot et prissystem for nettleie og strømforbruk som frister folk til å bruke vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner om natten. Vår bekymring er at forbrukerne vil havne i en skvis mellom billigere strøm og risikofull strømforbruk om natten, uttalte avdelingsleder Mari Bræin Faaberg i Norsk brannvernforening i en pressemelding i forbindelse med at den nye nettleiemodellen ble innført.

Med endringer i strømforbruket vil mange trolig benytte anledningen til å også lade elektriske artikler om natten.

– Vi har dessverre registrert flere tilfeller der det begynner å brenne i enheter som står til lading. For eksempel brann i elsparkesykler som lades, sier Faaberg.

– Når man sover, har man naturligvis lengre reaksjonstid, og vi vil derfor sterkt fraråde lading av denne type artikler om natten.