Disse 19 Svelvik-bedriftene har mottatt korona-støtte

Kompensasjonsordningen gir 19 Svelvik-bedrifter hjelp under koronakrisen i mars.