Disse trosset novemberkulden og storkoste seg i vannet utenfor Grunnane

Flere steinkobber ble observert utenfor Grunnane, torsdag. Der så det ut til at de koste seg.