Dramatisk før politikernes møte: Ser på tiltak for «å hindre kollaps av fastlegetjenesten»

Drammen kommune trenger raskt tiltak for å sikre nok fastleger. Det kommer fram forut for en orientering for politikerne.