Det melder kommunen i en pressemelding.

Åtte av disse er enslige, mindreårige flyktninger. Kommunen er blitt bedt om å være fleksible og kunne bosette enslige, mindreårige både over og under 15 år.

– Vi er i gang med å vurdere anmodningen, men vi vil trenge litt tid. Kommunen utreder nå kapasitet for bosetting og jobber med hvordan man kan tilrettelegge tjenestene for å kunne ta imot flere flyktninger, sier Dagny Nordal Pettersen, kommunalsjef arbeid og livsmestring, i pressemeldingen.