Oslo kommune innførte tirsdag 29. september et påbud om bruk av munnbind. Nå følger Drammen kommune opp med en anbefaling om å bruke munnbind for alle som reiser til eller fra Drammen på hele eller deler av strekningen til Oslo, skriver kommunen i en pressemelding tirsdag kveld.

– Kommunen kommer nå med tydelige anbefalinger. Vi oppfordrer innbyggerne til å følge våre anbefalinger, slik at vi alle bidrar til å begrense smittespredningen, både i kommunene våre og regionen som helhet. Dersom anbefalingene ikke følges, kan det bli aktuelt å innføre strengere regler, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Både i Drammen og Oslo er smittetallene nokså høye for tiden. På kollektivtransporten er det ofte vanskelig å holde minst én meters avstand, og da er det viktig at man beskytter både seg selv og andre man reiser sammen med. Anbefalingen om bruk av munnbind gjelder for alle reisende fra 12 år og oppover.

Ifølge ordføreren har det vært dialog mellom kommunene vest for Oslo om tiltak knyttet til å begrense spredningen av koronaviruset.

– Det er viktig for Drammen å ha en god dialog med både Lier, Asker og Bærum kommuner, slik at vi også tenker på hva som gavner oss som region og ikke bare enkeltkommuner. Det er viktig at vi iverksetter tiltak som ikke bidrar til å spre smittefaren til de andre kommunene, sier ordføreren.

Hjemmekontor

I pressemeldingen skriver kommunen at flere virksomheter i økende grad har tatt i bruk kontorarbeidsplassene sine igjen, etter at mange ble bedt om å jobbe hjemmefra i vår.

Som følge av den økte smittespredningen er anbefalingen nå at alle som kan benytte seg av hjemmekontoret, gjør dette, skriver kommunen.

– Vi vet at det å være sammen over lang tid på et begrenset område øker faren for smittespredning. Så hvis du kan utføre arbeidsoppgavene dine hjemmefra, er det en klar anbefaling til både arbeidsgivere og arbeidstakere om å benytte seg av hjemmekontor i størst mulig grad. Hjemmekontoret fjerner også behovet for å reise og bidrar også på den måten til å redusere smittespredningen, sier ordføreren.

Flere oppfordringer

Drammen kommune har i tillegg til anbefalingen om bruk av munnbind på kollektivreiser mellom Drammen og Oslo, og oppfordringen til bruk av hjemmekontor, følgende anbefalinger til innbyggerne:

  • Unngå arrangementer med mer enn 50 deltakere. Anbefalingen gjelder for antall deltakere på offentlige arrangementer innendørs der det ikke er fast seteplassering.
  • Begrens antall personer som samles i privat sammenheng til maksimalt 10.
  • Alle serveringssteder oppfordres til å ha et system for registrering av gjester for å gjøre eventuell smittesporing mer effektiv. Opplysningene slettes etter 14 dager.

I tillegg er det vurdert om det skal anbefales generell bruk av munnbind i hjemmesykepleien. Det gis ikke en konkret anbefaling om dette nå, men dette vurderes fortløpende.

– Nå er situasjonen annerledes

Kommuneoverlege John David Johannessen har én klar oppfordring til innbyggerne i kommunen, som han håper blir fulgt.

– Begrens antallet nærkontakter du har. I vår hadde hver og en av oss relativt få nærkontakter, og de som ble smittet, spredte ikke sykdommen videre til så mange andre. Nå er situasjonen helt annerledes, og det er urovekkende mange som har et svært høyt antall nærkontakter, sier Johannessen i pressemeldingen.

Han påpeker at man risikerer å sende veldig mange i karantene, og i verste fall smitte folk med korona.

– Samtidig øker du risikoen ved selv å bli smittet, når du omgås veldig mange. Vil du ta vare på deg selv og dine aller nærmeste, er det viktig at du sørger for å ha nokså få nærkontakter, sier Johannessen.

Én nærkontakt er en person du har hatt fysisk kontakt med eller vært nærmere enn to meter i mer enn 15 minutter i løpet av de siste to døgnene før symptomdebut.