Forrige uke vedtok hovedutvalget for tekniske tjenester i Drammen kommune at parkeringshåndhevingen i Svelvik skulle tas over av Drammen Parkering.

Varaordfører i Drammen, Ståle Sørensen, sa de ikke villeinnføre betalingsparkering – i hvert fall ikke med det første.

Nå venter Drammen Parkering på at vedtaket blir behandlet og formelt oversendt fra veimyndighetene.

Forventet

På spørsmål om hva de tenker om å nå gå over til å dekke et større område, sier daglig leder i Drammen Parkering, Claus Mølbach-Thellefsen at de så på dette som en naturlig del av kommunesammenslåingen.

– Når vedtaket er på plass, vil vi dra ut til Svelvik. Men vi ser jo at det i ytterdelen av nye Drammen kommune er noe begrenset av hva det er behov for av kontroll og håndheving, sier Mølbach-Thellefsen til Svelviksposten.

Det er derfor én ting Drammen Parkering vil se mer på enn andre ting, og derfor har de en oppfordring til alle som parkerer i Svelvik.

– Folk må tenke seg om der de parkerer. Det å stå på fortau, i fotgjengerfelt og trafikkfarlig, det er ting vi vil gå etter først og fremst. Vi vil også se på vilkårsparkeringen, som to-timersparkeringen i Storgata.

Mølbach-Thellefsen sier også at de håper folk parkerer innenfor reglene, så de slipper å gi gebyr.

– Det som er viktig for oss, er at vi ønsker inderlig å slippe å gi gebyr der ute. Vi oppfordrer folk til å tenke seg om, se på skiltingen og parkere riktig.

Er forberedt

Mølbach-Thellefsen forteller at de allerede har vært på befaring både i Svelvik og deler av gamle Nedre Eiker kommune.

– Vi må gjøre oss kjent med områdene. Vi har snakket med dem som var ansatt i de gamle kommunene, som nå er nye kolleger, og er forberedt på å gjøre den jobben vi er satt til å gjøre.

– Har dere nok folk til å dekke de nye områdene, eller vil dere ansette fler?

– I utgangspunktet skal vi ikke ansette fler. Men det vil utviklingen vise og vi vil se hva det er behov for.