Ingen penger til Holmenbru eller Strømsåstunnel: – Det er ikke mye greier til vårt distrikt

Hundrevis av millioner deles ut til veier i Statsbudsjettet for 2020. Ingenting til store veiprosjekter i drammensdistriktet.