(Drammens Tidende)

DRAMMEN: Drammens Tidende har fra flere kilder fått bekreftet at rådmann i Drammen Elisabeth Enger går av med pensjon.

Hun vil fortsette i jobben fram til 1. august nest år.

Enger ble ansatt som prosjektrådmann for å lose prosessen med kommunesammenslåingen i havn, og gikk over som rådmann for den nye kommunen ved årsskiftet 2019–2020.

Elisabeth Enger er 64 år, og har en lang karriere bak seg som rådmann i ulike kommuner. Før hun tok fatt på jobben som prosjektrådmann for den nye kommunen jobbet hun som direktør for Jernbanedirektoratet.

– Rådmennene og kommunedirektørene har en særaldersgrense på 65 år. Ettersom jeg fyller 65 år 1. juli neste år, har jeg nå varslet om at jeg går av som rådmann ved utløpet av den måneden jeg når denne aldersgrensen, sier Elisabeth Enger i en pressemelding fra kommunen.

Da hun ble ansatt som prosjektrådmann for nye Drammen kommune høsten 2017, sa hun at det ville ta rundt seks år å bygge en ny kommune.

– Det tar tid å slå sammen tre kommuner og bygge opp en ny organisasjon. Neste sommer står vi ved et veiskille. Nye planer er utviklet og vedtatt, og vi er da ved veis ende for den første kommunestyreperioden. Med planverket på plass og nytt kommunestyre som skal velges, går kommunen over i en ny fase. Det er derfor et naturlig tidspunkt for skifte av rådmann når jeg fyller 65 år og når aldersgrensen for rådmennene og kommunedirektørene, sier Elisabeth Enger.

Roser rådmannen

Ordfører Monica Myrvold Berg roser Enger for den jobben hun har gjort som rådmann i en svært krevende oppstartstid for den nye kommunen.

– Å være rådmann er i seg selv en svært krevende jobb. Men å være rådmann som skal sørge for normal drift, samtidig som en helt ny organisasjon skal bygges opp og en pandemi skal håndteres, er nok en vesentlig mer krevende oppgave enn det de fleste av oss forstår. Heldigvis har vi hatt en veldig rutinert og dyktig rådmann til å lede kommuneadministrasjonen gjennom så tøffe tider som vi har bak oss, og det skal både innbyggerne, de ansatte og vi folkevalgte være utrolig takknemlige for, sier Monica Myrvold Berg.

Ordføreren vil legge fram en sak for kommunestyret i desember om prosessen med å ansette Elisabeth Engers etterfølger. Myrvold Berg vil ikke si noe mer konkret om denne prosessen før den har vært politisk behandlet.

– Men jeg både håper og tror at rådmannsjobben i Drammen kommune vil være attraktiv for gode kandidater og at vi finner den rette personen til å lede administrasjonen i årene som kommer. Forhåpentligvis finner vi vedkommende i løpet av vinteren eller våren og har en ny rådmann på plass etter sommerferien neste år, sier hun.

Drammen kommune vil dermed miste to viktige toppledere i løpet av et halvt år, siden også kommunens direktør for styring og eierskap, Trond Julin, går av ved nyttår.

Begge disse er kommunens viktigste ledere på det økonomiske området.

dt.no kommer tilbake med mer