Drammensbudsjettet: – Utsetter nye skoler, øker prisen på parkering

Rådmann Elisabeth Enger la i formiddag fram sitt forslag til budsjett for Drammen neste år. Hun vil utsette skolebygging og gjøre det dyrere å parkere.