(Drammens Tidende)

DRAMMEN: Torsdag er strømprisene i Svelvik nesten dobbelt så dyre som for innbyggerne i resten av Drammen kommune. Svelvik ble en del av Drammen kommune ved kommunesammenslåingen i 2020.

Det har flere svelvikinger allerede reagert på i VG.

LES OGSÅ: Strømkrisen: Eksporten mer enn tredoblet i forrige uke

Drammens Tidende har snakket med Glitre Energi og Lede for å finne ut hva som årsaken til dagens prisforskjeller innad i samme kommune. Dette er de to strømselskapene som leverer strøm til de fleste i området.

Bor du i Svelvik og reagerer på strømmen i dag? Tips oss på: sunniva.mollerlokken@dt.no

Ulike strømsoner

Statnett eier «motorveiene» i strømnettet, det vil si de største kablene, hvor strømmen fraktes gjennom.

Når strømmen «svinger av» og går inn på de mindre ledningsnettene på vei inn til huset vi bor i, er det Glitre Energi Nett som eier kablene i gamle Drammen kommune, mens Lede eier kablene i Svelvik. Disse kan således betraktes som «fylkesveier» og «kommunale veier».

Glitre Energi er koblet til kraftverk i region NO1 (Øst-Norge). Lede er koblet til strømprodusenter i region NO2 (Sør-Norge).

– Det er Statnett som setter prisområder, etter sammenslåingen har vi altså to forskjellige prisområder innad i en og samme kommune. Området følger den gamle kommunegrensa, sier Ragnhild Ask Connell kommunikasjonssjef i Glitre Energi.

Nå er etterspørselen i regionen Svelvik er en del av, høyere enn tilbudet i regionen. Etterspørselen i regionen Drammen er en del av, er lavere enn tilbudet i den aktuelle regionen.

Thor Bjørn Omnes i Lede forteller at kabelforbindelsene til kontinentet og Storbritannia går ut fra NO2, altså Sør-Norge.

– Det er stor energiknapphet i hele Europa når det er lite vind. Da presses prisene i NO2 opp, fordi etterspørselen fra utlandet øker, forklarer han.

Forstår at det oppleves urettferdig

Statnett har hovedansvaret for strømnettet i Norge. Irene Meldal kommunikasjonssjef i Statnett skriver til Drammens Tidende at de har forståelse for at dette oppleves urettferdig.

– Vi har stor forståelse for at dette oppleves urettferdig og vanskelig å forstå, spesielt når forskjellene oppstår innad i lokalmiljøer, skriver Meldal.

Meldal bekrefter det Omnes sier om situasjonen i Europa og mener det er en av grunnene til at strømprisene i tiden fremover blir vanskelig å forutsi.

– Prisen i hvert område settes basert på balansen mellom tilbud og etterspørsel av kraft innenfor området. Akkurat nå får dette store utslag på grunn av kombinasjonen av en ekstrem situasjon i de europeiske energimarkedene og at det er lite vann i kraftmagasinene.

Hun opplyser vi på sikt trenger vi både mer overføringskapasitet og økt kraftproduksjon for å bøte på dette.

– Samtidig er det stor usikkerhet og store utslag på grunn av en helt uvanlig situasjon som henger sammen med situasjonen både her hjemme og i landene rundt oss, skriver Meldal.

Utgjør ikke store forskjeller

Omnes tror at ulikheten på de to områdene ikke vil utgjøre de store forskjellene for de fleste av oss på daglig basis.

– På grunn av strømstøtteordningen, og et lavt generelt forbruk i juli, tror jeg ikke prisforskjellen vil utgjøre mye.

Han legger til at dersom prisforskjellene opprettholdes utover høsten og vinteren når forbruket øker, vil forskjellen bli merkbar for kundene.

Dette er fordi staten gir strømstøtte til forbrukerne, det vil si at alt over 87,5 øre får man tilbakebetalt av staten i form av fratrekk på nettleien. Staten dekker 80 prosent av den månedlige gjennomsnittlige strømprisen over 70 øre.