Disse har søkt på rektorstillingen på barneskolen i Svelvik

– De som søkte var godt kvalifiserte, sier Edel Karin Wøien, konstituert skolesjef i Svelvik kommune.