I Svelviksposten 11. mai, kunne vi lese at en død svane hadde blitt funnet med avkappet hode, langs kyststien på Berger. Dette er den tredje hendelsen i løpet av kort tid, hvor fredede svaner blir funnet drept.

Mishandling av dyr er dessverre ikke uvanlig i Norge og stadig vekk hører vi om dyr som mishandles og utsettes for grov vold. Ofte blir slike handlinger også filmet og delt i sosiale medier til underholdning for andre.

Slik oppførsel viser manglende respekt for levende individer og er en direkte trussel mot både dyr og mennesker.

Liten oppklaring

Dyrebeskyttelsen Norge og våre lokalavdelinger anmelder flere saker hvert år som involverer grov mishandling og drap av dyr. Den siste tiden har det vært flere saker hvor turgåere oppdager svaner som har blitt drept.

Ifølge turgåeren som fant svanen på Berger, virket det som om svanen hadde vært utsatt for en villet handling, da hodet var plassert ved siden av kroppen. Svaner er fredet i Norge og dette er grov faunakriminalitet. Likevel er det svært få som tiltales og dømmes for dette.

Fellesnevneren for slike voldssaker som dette, er at hendelsene blir sjeldent etterforsket av politiet. Vår organisasjon etterlyser en strengere håndheving av gjeldende regelverk. Norge har en svært god dyrevelferdslov, men påtalemyndighetene må i større grad benytte seg av denne.

Oppklaringsprosenten i dyrevelferssaker er svært liten, og i de få sakene som faktisk kommer så langt som til en rettssak, er det påfallende lave straffeutmålinger.

Vold avler vold

Over årenes løp har det blitt godt kjent at det finnes en sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Dette betyr at i husholdninger der dyrene mishandles, vil mennesker stå i faresonen og der mennesker mishandles, vil dyrene stå i faresonen. I saker hvor ville dyr eller andres dyr er offer, kan det finnes en historikk med voldsbruk i husholdningen til voldsutøveren.

En voldshandling, uavhengig av om den rammer dyr eller mennesker, må tas på største alvor. Handlingen til ungdommen som sparker hunden eller klipper halen av katten, kan ikke bortforklares som ungdomsstreker. Risikoen for at et annet dyr, en fremtidig partner eller barn også blir kjent med mishandlingens verden, gjør at vi som samfunn må gripe inn.

For å hjelpe alle de som lever i frykt for fysisk og mental mishandling hver dag, må vi alle samarbeide for å gjøre livene til disse dyrene og menneskene bedre. Vi må alle være den brysomme «nabokjerringa» som melder ifra når vi mener noe er galt.

Dersom du mener noen utsettes for fysisk eller psykisk mishandling, er det viktig at du sier ifra. Kontakt Mattilsynet og barnevernet eller politiet slik at dyr og mennesker som lever i en voldelig hverdag kan få et nytt liv.