(MittLørenskog) – Det er sjelden vi anbefaler fire ganger om dagen, selv om de nye anbefalingene tilsier at man kan gjøre det, sier reseptfarmasøyt Jelena Barisic hos Apotek1 på Skårersletta i Lørenskog.

Statens Legemiddelverk endret høsten 2021 anbefalingene for bruk av det reseptfrie legemiddelet paracetamol. Den viktigste endringen var at man nå kan ta medisinen inntil fire ganger om dagen, mot opptil tre ganger daglig tidligere.

Farmasøyt Kari Skaug Fredrikson i Apotek1 mener paracetamol er et godt valg til kortvarig bruk mot milde til moderate smerter som hodepine, samt feber – men går i en pressemelding ut og advarer mot overforbruk.

Må ikke følge maksdoseringen

– Paracetamol gir som regel god lindring mot lette til moderate plager, og de fleste tåler det godt. Men selv om de nye anbefalingene nå åpner for at man kan ta mer paracetamol i løpet av dagen, så betyr ikke det at man skal følge den nye maksdoseringen, slår hun fast.

Fredrikson forklarer endringen i anbefalingene med at man så at tre ganger om dagen ikke er nok for å ha en vedvarende god smertelindring i løpet av dagen.

– Det er bakgrunnen for at man nå kan ta paracetamol fire ganger om dagen, men husk at de bør gå 4-6 timer mellom hver dose, sier hun.

De aller fleste bruker paracetamol når de får tilfeldig hodepine. I slike tilfeller holder det som regel å ta en til to tabletter med paracetamol når det trengs, gjerne i kombinasjon med litt søvn og ro, mener Apotek1-farmasøyten.

– Paracetamol kan være nyttig for mange, men skal kun brukes når man trenger det. Det er også viktig å merke seg at hvis du har så sterke smerter at du har behov for høyeste dosering av paracetamol, så er det en god indikasjon på at du bør kontakte lege. Du skal ikke egenbehandle sterke smerter eller smerter som varer over flere dager, men ta kontakt med legen din, understreker Kari Skaug Fredrikson.

Minst mulig, kortest mulig

Farmasøyt Hesam Delavari ved Apotek1 på Metro og reseptfarmasøyt Jelena Barisic hos Apotek1 på Skårersletta i Lørenskog stiller seg bak anbefalingene fra kollegaen.

– Vi tar utgangspunkt i myndighetenes anbefalinger, men ser også alltid an alder og type smerter når vi gir kunder råd om bruk av legemidler. Det er et godt råd å ikke ta for mye, sier Delavari til Romerikes Blad.

Barisic slår fast at Paracet er dét enkeltlegemiddelet det selges klart mest av, og også hun har de nye anbefalingene fra Legemiddelverket i bakhodet.

– Men vi anbefaler i utgangspunktet å bruke minst mulig i kortest mulig tid. Man skal ikke behandle sterke smerter selv over lang tid, slår hun fast.

Kari Skaug Fredrikson understreker at overforbruk av paracetamol og tilsvarende smertestillende medisiner faktisk kan gi mer plager hvis man bruker dem i lengre perioder, fordi man da risikerer å få det som kalles medikamentutløst hodepine.

Hun minner også om at paracetamol i store mengder kan være svært farlig og føre til alvorlige leverskader.

Økning på 19 prosent

Pressesjef Silje Ensrud hos Apotek1 opplyser til Romerikes Blad at kjedens salg av Paracet har vært 19 prosent høyere de siste 12 månedene enn det var året før pandemien.

En undersøkelse fra Apotekforeningen i april viste at forbruket av smertestillende legemidler på resept, altså legemidler som leger skriver ut til pasienter, har økt med nesten 33 prosent per innbygger i løpet av 10 år .

Bruken økte mest i gruppen 20 til 30 år. Der er økningen på 50 prosent, og kvinner tar mye mer enn menn, slo rapporten fast.