Det er for tiden lyst ut en fast stilling som fastlege i Svelvik. Årsaken er at Vesna Tomasev slutter. Hun tok over pasientlisten til Pär Jönsson som gikk av med pensjon og flyttet tilbake til Sverige i 2018.

Madli Indseth, leder i medisinskfaglig virksomhet, forteller til Svelviksposten at det per nå er én fastlegehjemmel på Svelvikstrømmen helsesenter og fire på Svelvik legesenter. Det er på Svelvik legesenter det nå er lyst ut en ledig stilling.

– I Svelvik-området er det ledighet på fastlegelistene og god tilgjengelighet, sier Indseth til Svelviksposten.

Har behov for fastleger i kommunen

Inne i Drammen er situasjonen en helt annen.

– Der er det totalt sett veldig lite ledig på listene. Vi har behov for flere fastleger i Drammen også, i tillegg til de vi har.

Søknadsfristen på Tomasevs stilling går ut 16. februar. Kommunen har fått inn noen søknader så langt, men hvor mange vet ikke Indseth.

– Jeg har ikke oversikt over det nå, men vi oppsummerer når fristen går ut og ser hvem vi skal kalle inn.

Ifølge stillingsannonsen har legesenteret erfarne og dyktige medarbeidere i et stabilt og godt arbeidsmiljø. Per i dag drives senteret som et kontorsameie, hvor hver praksis drives som et enkeltpersonforetak. Det er planer om å organisere legesenteret som et AS, heter det i utlysningen.

I tillegg til stillingen som fastlege, følger det en plikt til deltakelse i inntil 7,5 timer på kommunal legevakt i fastlegehjemmelen.

Svelviksposten har forsøkt å nå Vesna Tomasev denne uka, men har ikke lykkes.