Familiens 70 år lange tradisjon har kommet til en ende: – Riktig tid å gjøre det

Siden etter krigen har familien dyrket og solgt jordbær, og folk har kommet langveisfra for å få en smak. Nå er det imidlertid over.