Fant alternativ måte å øve sammen: – Egentlig skulle vi begynt med rekruttering nå. Vi får bare ha det moro

De elleve musikantene i Svelvik skolekorps blir på grunn av koronakrisen hindret i å møtes. Men 17. mai nærmer seg, og da er det bare å finne andre måter å øve marsjer på.