I februar kunne Svelviksposten melde at det var over ut for nærsenteret på Ebbestad. Kjøpmannen Mudassar Hassan og kona Aisha Ahmed så seg nødt til å kaste inn håndkle, knappe tre år etter åpningen.

Det har påvirket flere parter, blant annet de som står for salget av næringseiendommen, som avisen skrev om i november.

– Varene er borte og innredningen står igjen. Vi vet faktisk ikke hva som skjer, sier daglig leder i eiendomsmeglerfirmaet Eiendomsenteret, Knut Holter.

Får ikke solgt

Eiendomssenteret har i lang tid prøvd å selge eiendommen, eid av det lokale selskapet HK Investments, med påhvilende kontrakt. Nå ser de seg nødt til å avvente. Annonsen er tatt bort fra tjenesten Finn.no i påvente av hva som skjer med dagligvarebutikken og de resterende næringene på tomten.

– Den ble solgt, men det var et forbehold som ikke hadde blitt ordnet opp i. Da ble salget annullert og utsatt inntil videre, forteller Holter.

Forbeholdet den daglige lederen henviser til er leiekontrakten, som fortsatt står i Mudassar Hassans navn.

Ifølge Holter, har han i lang tid prøvd å kontakte ekteparet fra Drammen.

– De sitter på kontrakten fortsatt, og vi har ikke klart å få i stand en dialog med dem. Da stopper det opp, sier Holter til Svelviksposten.

Han synes det er håpløst at de ikke svarer på henvendelsen som kommer, men vet derimot at grunneieren har kontakt med leietakerne.

Leiekontrakten, som foreligger er en 10-årskontrakt, som betyr at det fremdeles er sju år igjen, opplyser Holter til Svelviksposten.

Tatt lang tid

Svelviksposten har tatt kontakt med Aisha Ahmed, som også uttaler seg på vegne av ektemannen Mudassar Hassan. Hun bekrefter at Eiendomsenteret har tatt kontakt, men at det kun er snakk om én e-post. Hun erkjenner at den fremdeles står ubesvart.

– Det er flere faktorer som spiller inn på det nåværende tidspunktet, sier Ahmed.

Da Svelviksposten skrev den forrige saken om at nærsenteret på Ebbestad skulle legges ned, forhørte avisen seg med ekteparet om de hadde klart å få tak i noen aktuelle kandidater til å overta leiekontrakten.

På det tidspunktet nevnte Aisha Ahmed at det var én kandidat de anså som aktuell, men at han måtte bli godkjent av NorgesGruppen, ettersom de eier dagligvarekjeden Joker.

– Det er en prosess som har tatt lang tid, og det pågår fremdeles, sier Ahmed, samtidig nevner hun at det kanskje er på tide å vurdere andre kandidater.

De har nemlig fått andre henvendelser etter at de ryddet seg ut av nærsenteret i februar.

– Nå må vi inn å revurdere. Det er heller ikke noe i veien for at en annen kjede kan starte opp. Vi må tenke alternativer med tanke på de vi har vært i kontakt med, men det har vært mye å ta tak i, sier hun og fortsetter:

– Bare det å flytte ut har tatt lang tid. Vi har stått alene i det og i tillegg så har jeg sittet med alt det administrative, sier småbarnsmoren Ahmed, som til daglig jobber som advokat i firmaet Duesund AS, på Bragernes i Drammen.

Hun opplyser til Svelviksposten at de har dialog med grunneieren, og at de har vist forståelse for situasjonen.

Bildeserie

Slutt for Svelviks eneste søndagsåpne butikk: – Vi skulle vel brukt den mer

Vanskeligere sagt, enn gjort

Aisha Ahmed forstår at det ikke er lett å få solgt eiendommen, ettersom de ikke lenger drifter nærsenteret, og fremdeles står som leietakere.

– Hadde det ikke vært i deres interesse å forsøke å annullere kontrakten?

– Absolutt, men det regler knyttet til dette. Det er vanskeligere enn som så, også er det forpliktelser som følger av den leiekontrakten som vi står i.

Ahmed håper de får løst situasjonen raskt, for de har ingen planer om å gjenåpne på nærsenteret på Ebbestad.

(Journ.amn.: Svelviksposten har vært i kontakt med eieren av HK Investments. De ønsker ikke å uttale seg i forbindelse med denne saken.)