Gå til sidens hovedinnhold

Fire dødsfall og 15 nye smitte-tilfeller

Fire beboere som har vært smittet av koronaviruset i forbindelse med smitteutbruddet ved Fjell bo- og servicesenter, har gått bort i løpet av det siste døgnet. Det var to kvinner og to menn som gikk bort i går, og alle var over 90 år gamle.

– Jeg sender mine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. Det er alltid trist når noen går bort som følge av koronasmitte, men det var en ekstra tung dag i går da fire beboere gikk bort. Dette er tungt for både pårørende, de ansatte ved sykehjemmet og oss som kommune, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune i en pressemelding.

Til sammen er det 15 beboere ved sykehjemmet som har gått bort i forbindelse med smitteutbruddet.

– Smitteutbruddet ved Fjell bo- og servicesenter er både stort og alvorlig, og jeg har stor medfølelse med alle dem som i løpet av den siste måneden har mistet nære familiemedlemmer på grunn av dette utbruddet. Alle som jobber ved sykehjemmet, har stått i en svært krevende arbeidssituasjon og gjort sitt beste for å ivareta beboerne på en best mulig måte. Men dessverre vet vi at koronasmitte inne på sykehjemmene er svært farlig for beboerne, og det har vi virkelig fått merke ved Fjell bo- og servicesenter, sier ordføreren.

Ønsker å unngå spekulasjoner

Ordføreren er glad for at både fylkeslegen og Folkehelseinstituttet nå skal se nærmere på dette smitteutbruddet.

- Vi ønsker alle å få svar på hvordan dette utbruddet kunne få så store konsekvenser. Både beboere, pårørende, ansatte og kommunen og hele storsamfunnet trenger et svar på hvorfor smitten har spredt seg til å så mange på Fjell. Vi ønsker å unngå spekulasjoner i årsaken til at så mange er blitt smittet. Derfor er det viktig at det gjøres en grundig jobb for å komme fram til et så sikkert svar som mulig på hvorfor dette utbruddet er blitt så omfattende. Det er viktig at vi lærer så mye som mulig av dette utbruddet, sånn at vi kan bruke kunnskapen til å håndtere fremtidige utbrudd, enten her i Drammen eller andre steder i landet hvor man kan bruke lærdommen vår for å forhindre at smitten får spre seg like mye som på Fjell, sier Monica Myrvold Berg.

Mellom de triste beskjedene fra Fjell om beboere som har gått bort etter å ha fått påvist smitte, kommer det også noen positive meldinger. Av dem som har fått påvist koronasmitte, er det nå åtte beboere som er blitt friskmeldte.

15 nye smitte-tilfeller

I løpet av det siste døgnet har 15 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 11 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens to har fått påvist smitte etter hjemkomst til Norge fra reiser i utlandet. For de to siste er smitteveien ukjent.

Ved Drammen helsehus har én pasient fått påvist smitte i forbindelse med utvidet testing av både pasienter og ansatte etter tidligere påvist tilfelle. Dette tilfellet medfører imidlertid ikke ytterligere karantene for andre pasienter eller noen ansatte.

Ved Fjell bo- og servicesenter har én ansatt fått påvist smitte. Heller ikke dette tilfellet medfører karantene for noen andre personer.

Ved både Fjellhagen barnehage og Vassenga barnehage er det påvist koronasmitte. Begge disse tilfellene får konsekvenser for både barn og ansatte i barnehagene.

– Dagens smittetall viser hvor store variasjoner vi kan ha fra dag til dag og hvor viktig det er å være forsiktig med å trekke konklusjoner ut fra enkeltdager. For to dager siden rapporterte vi om 19 tilfeller, som var blant de høyeste smittetallene for én enkelt dag den siste måneden. I går rapporterte vi om fem nye tilfeller, som var et av de absolutt laveste tallene siden i oktober. Og i dag er vi altså oppe på 15 igjen. Vi må altså se tallene over tid, og når vi gjør det, ser vi at trenden for den siste 14-dagersperioden fortsatt er nokså flat, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Siden begynnelsen av mars har 2107 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 43 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Kommentarer til denne saken