Flere avvik om vold mot lærere ved Svelvik-skole: – Glad lærerne melder inn

Totalt 13 HMS-avvik ble meldt inn mellom 1. januar 2020 og 1. august. Samtlige kom fra en og samme skole.