Tirsdag skal det tidligere omtalte parkeringsforslaget til rådmannen i Drammen kommune, Elisabeth Enger, opp i hovedutvalget for tekniske tjenester.

Rådmannen har foreslått at Drammen parkering tar over parkeringshåndhevingen i Svelvik.

Dette ble begrunnet med at kommunen ville sikre lik praksis i den nye storkommunen av direktør for kultur, by- og stedsutvikling i Drammen kommune, Einar Jørstad.

– Rådmannen mener det er grunn til å søke om å få overført myndighet fra Vegdirektoratet, til å håndheve offentlig parkeringsgebyr i hele den nye kommunen. Også parkeringen i Svelvik, sa Jørstad til Svelviksposten forrige uke.

Les også

Å fryse ut et lokalsamfunn

– Ikke nødvendig

Selv om det i forslaget kun er snakk om å håndheve parkeringsreglene i Svelvik, står det også at «kommunen må imidlertid påta seg ansvaret for å håndheve offentlig parkeringsgebyr for å kunne tilby vilkårsparkering (parkering mot betaling) på offentlig ferdselsåre. Avgiftsparkering utgjør en inntektskilde for kommunen som vil falle bort dersom kommunen ikke tar på seg kommunal håndheving av offentlig parkeringsgebyr».

Forslaget har fått både privatpersoner og næringslivet til å reagere, særlig dersom det går til det punktet hvor man må betale for parkeringen i Svelvik.

– Dette er det negative med kommunesammenslåing, sier Eivind Steffensen.

Han tror at dersom Drammen parkering tar over håndhevingen i Svelvik, vil det bli innført betalingsparkering i byen.

– Da er det ikke lenge før vi får betalingsautomater på veggen her. Jeg mener det absolutt ikke er nødvendig at Drammen parkering tar over håndhevingen, sier Steffensen til Svelviksposten.

– Er litt sårbare her

Heller ikke de fra handelsstanden avisa har snakket med, tror det er en god idé om Drammen parkering tar over fordi neste steg da er betalingsparkering.

– Det er litt uheldig for kundene om det blir det. Det er best om de kan få stå gratis. Vi har ikke så mange plasser utenfor, men det går stort sett greit, sier Mahmoud Aburayya, apoteker ved Boots apotek.

Unni Rønn ved Grønn Frisør, sier at det ikke gjør noe om Svelvik får beholde noen av godene sine.

– De parkeringsplassene med to timers parkering kan fortsette å være det. Men man kan godt få til noen tiltak på de bilene som blir stående hele døgnet, sier Rønn.

For salongen hennes ordner det seg nok dersom det innføres betalingsparkering, ettersom det på eiendommen er fire private parkeringsplasser. Men der kan ikke alle parkere.

– Vi er jo litt sårbare her. Svelvik er et lite sted og det er ikke gjennomfart her. Vi er avhengige av dem som bor her, rett og slett. Vi må ta vare på dem. Når det gjelder totimersparkeringen, så tror jeg folk er samvittighetsfulle. Folk spør ofte om de rekker å være ferdige hos oss på de to timene de kan stå utenfor.

– Må vente til sentrum er bygget ut

Jorun Mandt Johnsen, leder i handelsstandsforeningen i Svelvik og eier av frisørsalongen Cutshim i Storgata, forteller til Svelviksposten at de i handelsstandsforeningen er helt imot at det innføres betalingsparkering i byen.

– Det at det er gratis parkering her, er en av de tingene som gjør at folk kommer hit. Vi har mange kunder som kommer fra Sande og Drammen. Blir det ikke noe av bussen, mister vi folk fra Sande. Innføres det betalingsparkering mister vi også folk fra Drammen. Det er dyrt å parkere. Det tror jeg er likt for alle her i Svelvik, sier Johnsen.

Hun sier at de må gjøre det de kan for ikke å få betalingsparkering i byen, selv om det nå kun er snakk om at Drammen parkering eventuelt skal ta over.

– Jeg mener man bør vente minst til sentrum er bygget ut og man har satset på Svelvik sentrum.