Fortsatt usikkerhet rundt mulig forgiftning rundt stranda – men badevannsprøvene tas bare hver fjerde uke

Grøfta langs Bokerøyveien har så langt ikke blitt friskmeldt. Vannet derfra renner ut ved Knemstranda, men likevel ble ikke prøver av vannet tatt før onsdag denne uka.