Fortviler etter mer enn tidobling av prisen for halleie etter kommunesammenslåingen

Dansegruppa Coolfunk har de siste årene arrangert et stort danseshow hvert halvår i Ebbestadhallen. Når de nå kontaktet Drammen kommune om å leie hallen til neste danseshow fikk de sjokk av prisen.