Andreas Muri
Emma Huisman Moskvil Svelviksposten

Fra ordfører til representant i opposisjonen

Det har vært et frustrerende for ordfører Andreas Muri. Etter tre gode år med gjenoppbyggingen av kommunens økonomi og konfliktløsing etter skolesaken, kom avslutningen av sin tid som leder for kommunen med en bismak på 18,4 millioner, og en lite betydningsfull plass i nye Drammen.
Publisert