På en varm sommerdag er det ikke rent få som finner veien til Skjæra i Øvre Svelvik for å ta seg en dukkert. Den populære badeplassen ligger imidlertid et stykke unna sentrumskjernen og mange tar bilen fatt når de skal ut å bade. Da er det lett å sette fra seg kjøretøyet langs Storgaten, hvor det relativt fort dannes en pen kø med biler.

Den observante badegjest kan imidlertid ha merket seg at det står et parkering forbudt-skilt litt alene og forlatt på sør-enden av parkeringsplassen ved Skjæra. Vi i Svelviksposten ville finne ut av om dette faktisk gjaldt noe sted, og ganske riktig:

– Slik det er skiltet her, er det parkering forbudt langs Storgaten, også etter parkeringsplassen.

Det sier seksjonsleder ved drift og vedlikehold i Viken vest, Bjørn R. Nyhus.

– Hvor skal folk parkere da?

– Det kan jeg ikke uttale meg om, men her er det i hvert fall ikke lov å stå i henhold til skiltingen, sier han.

Lov likevel?

Viken er imidlertid ganske nye i Svelvik-sammenheng, da Svelvik forlot Vestfold fylkeskommune til fordel for Viken fylkeskommune ved sammenslåingen 1.1.2020.

Ifølge gamlefylket, som i dag heter Vestfold og Telemark fylkeskommune, skal det imidlertid være lov å parkere her.

– Vi har vurdert det slik at det er lov å parkere her, og har funnet vedtaket for dette, forteller Gro Rønningen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Svelviksposten har fått tilgang til papirene.

Vedtaket er fra sommeren 1971.


"Derom strides de lærde"

Skiltet som i dag står på parkeringsplassen stemmer altså ikke med det som står i vedtaket. I vedtaket står det nemlig at skiltet skal ha pil i én retning; mot sentrum.

Det vil si at parkeringsforbudet kun skal gjelde sørover. Skiltet som står der i dag har imidlertid pil i begge retninger.

– Dette er det eneste vedtaket vi har funnet om dette, og derfor vet vi ikke om det har blitt satt opp feil skilt eller om skiltet har blitt byttet ut underveis uten noen form for oppført vedtak eller bestemmelse bak, forklarer Rønningen.

Skal vurderes etter ferien

– Skiltet 372 «Parkering forbudt» på bildet, angir forbud mot parkering på den side av vegen hvor skiltet er satt opp. Forbudet gjelder altså i kjøreretningen på den siden av vegen hvor skiltet er satt opp og gjelder fram til nærmeste vegkryss eller fram til ny regulering, forklarer Nyhus om skiltet som står der i dag.

Det er imidlertid forståelse fra regionalt hold for at skiltingen kan være utydelig, noe de planlegger å gjøre noe med.

– Vi ser (. . .) at skiltingen på strekningen er av gammel dato og vi vil av den grunn ta en gjennomgang av eksisterende skilt for å se om det er behov for skiltfornying. Vi vil også da vurdere om parkeringsreguleringen bør tydeliggjøres ytterligere, skriver Nyhus i en mail til Svelviksposten.

– Dette vil vi se på når vi er i normal drift igjen etter ferien, legger han til.

Jamfør vedtaket er dette feilskilting. Vil det ha noe å si for behandlingen av saken?

– Vi har ingen skiltforvaltere på jobb nå og vi må se mer på dette etter ferien. Hva vi ender opp med å gjøre vil jeg ikke mene noe om på nåværende tidspunkt. Vi må gjøre en helhetlig vurdering av området, sier han i en SMS.