(Sande Avis)

I Sande sentrum har det lenge vært skiltet med gratis parkering i inntil to timer. Men skiltingen har ikke blitt håndhevet.

Det har ført til frustrasjon blant butikkeiere, som har måttet se at parkeringsplasser tiltenkt kunder har vært opptatt av arbeidstakere og pendlere gjennom hele arbeidsdagen.

Likt over hele kommunen

Nå kan det imidlertid bli en endring på det. Nylig sendte kommunalsjef Annette Finnerud i Holmestrand kommune et brev til Statens vegvesen hvor hun bekrefter at parkeringsregimet som gjaldt i gamle Holmestrand kommune nå skal gjelde hele kommunen.

– Tidligere Sande kommune hadde ikke parkeringshåndheving. Vi bekrefter at dagens Holmestrand kommune ønsker å håndheve slik som gamle Holmestrand har gjort tidligere, og at dette gjelder for hele den nye kommunen etter sammenslåingen. Vi bekrefter at håndhevingen vil foregå i hele kommunen, slik at det vil være en reell risiko for å bli oppdaget i hele kommunen. Vi vil også vurdere om det er behov for økning av kontrollører, skriver Finnerud til veivesenet.

Klagebehandling vil foretas av Holmestrand kommune slik som tidligere. Alle kontrollørene er ifølge brevet ansatt i Holmestrand kommune. og har gjennomført og bestått godkjent opplæring.

I brevet fremgår det også at kommunen vil komme tilbake til eksakt dato for når vedtaket skal iverksettes.

Må ha myndigheten

Virksomhetsleder Britt Svendsen i Holmestrand kommune forklarer til Sande Avis at brevet er et varsel til Statens vegvesen om at det vil komme en søknad om håndheving. Den må godkjennes av veivesenet før du og jeg kan bøtelegges for brudd på parkeringsreglene i Sande.

– Det er ikke snakk om noen endring i skilter i denne omgang, dette handler om at kommunen offisielt må ha myndigheten til å håndheve de gjeldende reglene, sier Svendsen.

Ikke overrasket

Torunn Aarkvisla i Stolt av Sande sier at det ikke kommer som noen overraskelse at Sande nå ligger an til å få et tilsvarende parkeringsregime som det som har vært i Holmestrand.

– Det er jo skiltet med parkeringsrestriksjoner i Sande i dag. Det vi opplever, er at det neglisjeres, og det skaper visse utfordringer for besøkende og kunder. Jeg tror ikke det er til å stikke under stol at noe av trykket på parkeringsplasser er arbeidsplassparkering, og i tillegg er det pendlerparkering. Men et spørsmål må være hvor de som jobber i sentrum skal kunne sette fra seg bilen, sier Aarkvisla.

– Nå er det avgjørende at dette skiltes skikkelig og at næringer og innbyggere i Sande får informasjon om det før det iverksettes, fastslår Aarkvisla.

Uvisst når det trer i kraft

Britt Svendsen kan ikke nå anslå noen dato for når håndhevingen i Sande kan komme i gang. Det som gjenstår før selve søknaden kan sendes er ifølge Svendsen dokumentasjon på skiltingen som gjelder i dag.

– Hvor tenker kommunen at arbeidstakere i sentrum skal sette fra seg bilen når håndhevingen kommer i gang?

– Du må til en hver tid parkere der det er lovlig å parkere, uansett hva slags ærend du har, svarer Svendsen.