God badevannskvalitet nesten over alt i Svelvik

DEL

Tidligere denne uka skrev Svelviksposten om at Drammen kommune kun tar badevannsprøver i Svelvik hver fjerde uke,og spurte kommuneoverlege og avdelingsleder for medisinskfaglig virksomhet, John David Johannessen, om ikke det burde blitt tatt målinger av Knemstranda i det minste.

Dette fordi den forurensede bekken langs Bokerøyveien kan være farlig for hunder, og dette vannet renner ut på Knemstranda.

– Her dreier det seg ikke om bakterier, men en annen type forurensing. I forbindelse med prøvetaking for bakterier, er det også planlagt prøvetaking for annen forurensning. Det bemerkes at uttynning i sjøen selvsagt er betydelig, og at det er lite trolig at dette påvirker badevannskvaliteten unntatt akkurat ved utløpet, sa Johannessen da.

Gode målinger på fire av fem steder

Nå er i det minste badevannsprøvene klare, og de viser at det for det meste er god kvalitet på badevannet i Svelvik.

Kommunen har målt antall bakterier per 100 milliliter med vann, samt temperatur. Dersom vannet på badeplassen har under 100 bakterier per 100 milliliter med vann, er den god.

Er den mellom 100 og 1000 er den mindre god, mens hvis det er over 1000 per 100 milliliter er det ikke egnet å bade i vannet.

Slik gikk det for Svelviks badeplasser (av de som det måles ved, journ.anm.):

Hvor Bakterier pr. 100 ml. vann Status Temperatur
Tangenhavna 34 God 19,6
Skjæra 12 God 20,5
Knemstranda/Bokerøya 31 God 21,7
Stikker'n 27 God 21,5
Trulsestranda 120 Mindre god 21,4

Artikkeltags